Ukázali jsme ÚOHS zakázkového slona v Mladé Boleslavi. Pokutoval myš

V Mladé Boleslavi je zakázkový rekordman. Pouze jako “ičař” dokáže městu vyfakturovat jen za 3 roky (2019-2021) čtvrt miliardy (!), aniž bychom viděli příslušnou soutěž. Čekali byste dodavatele, který bude skutečně velkou společností? No, podle webovek připomínajících zlatá devadesátá si uděláte obrázek: http://www.osvitservis.cz/Verejne_osvetleni_i.htm  

 

Pan Ottomanský má s Mladou Boleslaví uzavřeno spoustu smluv každý rok. Jen v registru smluv jich má od roku 2017 uzavřených na 34. Není náhodou, že přes 90% všech zveřejněných smluv je s Mladou Boleslaví. Většina zveřejněných smluv je však na pár desítek nebo stovek tisíc, výjimečně jednotky milionů. Kde se tedy bere ta čtvrtmiliarda za 3 roky?  

 

Důvodem je jedna stará smlouva, která má dnes již přes 20 let (!). Od té doby nebyly služby pana Ottomanského nikdy přesoutěženy. Pouze se dokola a dokola uzavíraly dodatky k původní smlouvě. Už jich je na 40 (!). Všechny dodatky naleznete zde: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14624997  

 

Když jsme chtěli ověřit, na základě čeho byl pan Ottomanský na začátku nultých let vybrán, potázali jsme se s prázdnou – zadávací dokumentace k původní zakázce je totiž již skartována.  

Největší soukromý dodavatel Mladé Boleslavy byl vybrán před 20 lety, jeho smlouva se neustále prodlužuje. Trvání smlouvy bylo původně stanoveno na dobu určitou s účinností do 30.4.2013. Protože nebyla vypovězena, její platnost se prodloužila o 5 let do roku 2018. Ptali jsme se Boleslavi, jak je možné, že smlouva pokračuje dál. Dostali jsme na základě našeho dotazu pomocí 106ky odpověď, že smlouva je stále účinná, jelikož se automaticky prodlužuje vždy o jeden rok z důvodu pokračování užívání ve smyslu § 2230 zákona č. 89/2012, občanský zákoník. To nás celkem překvapilo. 

 

Zákon samozřejmě nenutí zadavatele, aby od výhodných smluv odstupoval. Ale 20 let?! Jak může Boleslav stále vědět, že je smlouva výhodná? Navíc, smlouva se 40 dodatky už značně proměnila. A je nutné posoudit, zda nedošlo k tzv. podstatné změně smlouvy dle § 222 ZZVZ.  

 

Pak jsou tu ale všechny ty další smlouvy, které jsou si obsahově (minimálně názvem) velmi podobné. Vzniklo tedy podezření, že dochází i k nezákonnému dělení malých zakázek.  

 

Výsledek podnětu na ÚOHS 

 

ÚOHS náš podnět řešil 9 měsíců (!). A k našemu překvapení nezjistil víc, než že došlo v jednom případě k nezákonnému dělení dvou malých zakázek. Boleslav za to dostala pokutu 80,000,- Kč, viz: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-18169.html  

 

Zásadní miliardovou dvacetiletou smlouvu ÚOHS patrně zhodnotil tak, že je vše v pořádku. Je sice možné, že ÚOHS stále řeší slona v místnosti v podobě původní zakázky z roku 2002, ale o tom ke konci prosince 2022 nemáme žádnou informaci.  

 

Stav ke dni 31.12.2022

 
Přílohy: 
  1.  Smlouva o „Zajištění správy provozu, údržby veřejného a slavnostního osvětlení, vánočního osvětlení, světelně signalizačního zařízení, parkovacích automatů, věžních hodin a údržby vodních ploch na správním území statutárního města Mladá Boleslav“ ze dne 7.11.2002. 

 

  1. Odpověď Zadavatele ze dne 29. 7. 2021 na naši žádost o informace

 

  1. Podnět Oživení na ÚOHS k prošetření postupu zadavatele
Facebook
Twitter
1 Komentář

Přidejte komentář