Interní pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek je regulováno zejména legislativou pro veřejné zadávání, tyto předpisy však logicky nemohou formálně vymezovat všechny úkony nutné k řádnému zadání zakázky včetně stanovení pravomocí a odpovědností za zakázku. Proto by měla být zákonná uprava doplněna interními směrnicemi pro zadávání veřejných zakázek. Obvykle slouží pro úpravu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které nejsou regulovány zákonem a dále definují základní kompetence pro organizační zajištění zadávání zakázky u zadavatele.Z hlediska požadavku na snížení korupčních rizik ve veřejných zakázkách lze pomocí zadávací směrnic formálně:

  • omezit monopol moci: rozdělit kompetence v organizaci tak, aby se na procesu podílelo více organizačních článků tzv. systém čínských zdí. V tomto smyslu je vhodné organizační model rozšířit o prevenci hrozby svévolných politických zásahů do zadávacího procesu vhodným vymezením politických a administrativních kompetencí.
  • omezit volnost v rozhodování: zejména stanovit závazné zadávací postupy, způsoby hodnocení, soutěžní lhůty, hodnotící kritéria, náležitostí dokumentů atp. pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
  • posílit osobní odpovědnost: pomocí jasně definovaných osobních pravomocí a odpovědností v zadávacím a realizačním procesu veřejné zakázky, lze jasně určit viníka selhání.
  • zajistit transparentnost veřejných zakázek: zejména v případě veřejných zakázek malého rozsahu definovat závazné informační povinnosti jako – způsoby zveřejňování, typy a rozsah informací, lhůty zveřejnění, doba archivace atp. Zveřejňování informací nad rámec zákona lze samozřejmě rozšířit i na veřejné zakázky zadávané dle zákona. Další možností jak zvýšit transparentnost spočívají v závazné preferenci otevřených výběrových řízení.

Oživení na základě zjištění průzkumu Kvalita a transparentnost zadávání veřejných zakázek okresními městy ČR (2008) vytvořilo interní pravidla pro zadávání veřejných zakázek pro potřeby samospráv, které regulují korupčně riziková místa v zadávacím procesu. Těmito pravidly se inspirovalo např. město Most

více informací k protikorupčním opatřením ve veřejných zakázkách naleznete na wiki.bezkorupce

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Sorry, the comment form is closed at this time.