Zastupitelé Prahy 1 porušují svůj Etický kodex

Monitoring Etického kodexu provedený občanským sdružením Oživení odhalil, že Praha 1 nedostatečně předchází střetu zájmů zastupitelů. Nejméně tři zastupitelé Prahy 1 porušili povinnosti plynoucí z Etického kodexu zastupitele Prahy 1, když neodevzdali Oznámení o činnostech, příjmech a darech a o nemovitém majetku, ke kterým se dobrovolně přihlásili. Kromě Ing. Jana Bürgermeistera (kandidoval za ODS), MUDr. Jana Stránského (kandidoval za VV) a MUDr. Jana Vohradníka (kandidoval za ČSSD), kteří se se splněním svých povinností vůbec neobtěžovali, je řada dalších zastupitelů prostě obchází.

V polovině srpna vyzvalo sdružení Oživení předsedu Kontrolního výboru Prahy 1 Michala Valentu (kandidoval za ODS), aby informoval zastupitelstvo o plnění povinností jednotlivými zastupiteli a navrhl zásadní úpravy dosavadní verze Etického kodexu, které by vedly k větší transparentnosti a kontrole střetu zájmů.
„Zastupitelé využívají vágních ustanovení Etického kodexu a neuvádějí příjmy, které získávají od městské části v souvislosti s výkonem funkce zastupitele, jako jsou odměny pobírané za výkon mandátu uvolněného zastupitele a odměny plynoucí z členství v orgánech právnických osob, kde má městská část podíl nebo majetkovou účast. Tyto příjmy musí moderní Etický kodex zastupitele ošetřovat a zastupitele sankcionovat, pakliže se oznamovací povinnosti vyhýbají.” kritizuje dosavadní praxi Štěpán Rattay, předseda sdružení Oživení.

Podle zjištění Oživení řada ze zastupitelů včetně stávajícího starosty Ing. Ondřicha Lomeckého (kandidoval za TOP 09) a minulého starosty Ing. Filipa Dvořáka zneužívá nepřehledné formulace ustanovení čl. 4 odst. 3) Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 1 a interpretuje si je  tak, že neuvádí ve svých prohlášeních příjmy plynoucí z výkonu svých funkcí. Jiní zastupitelé včetně předsedy Kontrolního výboru Michala Valenty zase podali prohlášení jen za jeden měsíc minulého roku, i když různé funkce v městské části zastávali po celý rok, nebo po více měsíců.

Předseda Kontrolního výboru Michal Valenta na výzvu Oživení dosud oficiálně nereagoval, předložil ovšem na zítřejší jednání Zastupitelstva Prahy 1 návrh upravené verze Etického kodexu. Podle názoru Oživení ovšem navrhované znění až na kosmetické změny konzervuje současný stav a povinnost uvádění příjmů za členství v zastupitelstvu či nastavení mechanizmu pro jejich vymáhání v případě porušování zcela opomíjí. Oživení se proto obrací na členy Zastupitelstva  MČ Prahy 1, aby se zavázali k dodržování takových pravidel, která budou jasná a umožní efektivní veřejnou kontrolu a prevenci korupce a střetu zájmů.

Přijímání Etických kodexů zastupitelů prosazuje Oživení již od roku 2002. Tyto kodexy by měly nad rámec současné právní úpravy předcházet střetu zájmů a prosazovat čestné a slušné chování zastupitelů vůči občanům i vlastním kolegům. Své kodexy v posledních letech přijala řada zastupitelstev. Oživení se proto nyní zaměřuje na kontrolu jejich efektivity a naplňování.

Za Oživení, o. s.
Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení
e-mail: [email protected], tel.: 777180007

Pozn:
Etický kodex člena Zastupitelstva městské části Praha 1, dopis Oživení, o. s. předsedovi KV Praha 1 s přehledem problémů stávajícího znění Etického kodexu a jeho naplňování a přehlednou tabulku srovnání, které městské části Prahy přijaly Etické kodexy zastupitele naleznete na internetové stránce: https://oziveni.cz/eticke-kodexy-praha/

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Sorry, the comment form is closed at this time.