Prodej Masarykova nádraží: České dráhy schválily neuvěřitelnou cenu 8 tisíc za metr

V katastru nemovitostí je zanesena smlouva o zřízení předkupního práva na některé nemovitosti v rámci Masarykova nádraží v centru Prahy, v níž se České dráhy zavázaly k maximální možné ceně za prodej těchto nemovitostí ve výši 60 tisíc korun za metr čtvereční. Na nevýhodnost takto zafixované kupní ceny upozornilo sdružení Oživení již před rokem. Nyní se Oživení dostalo k celé sadě návrhů smluv týkajících se prodeje celého Masarykova nádraží. Tyto návrhy smluv byly schváleny orgány Českých drah a mnohé nasvědčuje tomu, že skutečně i došlo k uzavření smluv ve znění těchto návrhů. Pokud by tomu tak bylo, znamenalo by to, že České dráhy, jejichž jediným akcionářem je stát, prodají lukrativní pozemky Masarykova nádraží za maximální cenu, která v průměru činí pouhých 8 tisíc korun za metr čtvereční.V katastru nemovitostí je zanesena smlouva o zřízení předkupního práva na některé nemovitosti v rámci Masarykova nádraží v centru Prahy, v níž se České dráhy zavázaly k maximální možné ceně za prodej těchto nemovitostí ve výši 60 tisíc korun za metr čtvereční. Na nevýhodnost takto zafixované kupní ceny upozornilo sdružení Oživení již před rokem. Nyní se Oživení dostalo k celé sadě návrhů smluv týkajících se prodeje celého Masarykova nádraží. Tyto návrhy smluv byly schváleny orgány Českých drah a mnohé nasvědčuje tomu, že skutečně i došlo k uzavření smluv ve znění těchto návrhů. Pokud by tomu tak bylo, znamenalo by to, že České dráhy, jejichž jediným akcionářem je stát, prodají lukrativní pozemky Masarykova nádraží za maximální cenu, která v průměru činí pouhých 8 tisíc korun za metr čtvereční.

V červnu 2006 schválila dozorčí rada společnosti České dráhy, a.s. (ČD) soubor návrhů smluv, které následně měly být uzavřeny mezi ČD a společností Masaryk Station Development (v níž mají většinu akcií developeři Sudop Group a. s., ING Real Estate Development s. r. o. a Morávka Centrum a. s.). Jednalo se o Smlouvu o implementaci projektu rozvoje území Masarykova nádraží, na jejímž základě pak měly být uzavřeny smlouvy – Smlouva o zřízení předkupního práva, Smlouva o smlouvě budoucí kupní a několik nájemních smluv. Oživení porovnalo schválený soubor návrhů smluv s jedinou veřejně dostupnou a již uzavřenou Smlouvou o zřízení předkupního práva a zjistilo šokující rozdíl: Jak návrh Smlouvy o zřízení předkupního práva tak i samotná, již uzavřená Smlouva o zřízení předkupního práva sice stanoví maximální prodejní cenu ve výši 900 milionů korun, avšak oproti původnímu návrhu se tato již uzavřená a v katastru nemovitostí uložená. Smlouva o zřízení předkupního práva týká jen zlomku plochy nádraží (cca. 15 tisíc m2), zatímco schválený návrh zahrnuje za tutéž cenu celou plochu nádraží (cca. 115 tisíc m2). Jak je možné, že tehdejší generální ředitel ČD Josef Bazala podepsal smlouvu v jiném znění, než které bylo schváleno dozorčí radou?

Podepsaná smlouva je pro stát výhodnější než ta schválená, ale obáváme se, že se jedná o trik, kterým má být před veřejností vytvořena iluze adekvátní ceny za prodej. Tato smlouva je totiž veřejně přístupná na katastru, zatímco ostatní smlouvy, zejména o implementaci projektu a o budoucí kupní smlouvě, veřejné nejsou a mohly být podepsány na tu nízkou cenu osm tisíc za metr. A pak bychom byli svědky skutečně diskontního výprodeje státního majetku v mimořádně lukrativní lokalitě uprostřed Prahy, říká Martin Kameník z Oživení.

Podle uzavřené Smlouvy o zřízení předkupního práva (bez přihlédnutí na poněkud spekulativní prodej drážních staveb bez pozemků) by ČD v budoucnu prodávaly pozemky a stavby na nich stojící o výměře 15.129 metrů za cenu 59.488 Kč za metr čtvereční (mapa č. 1). Avšak podle návrhu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, schváleného Dozorčí radou ČD, který zahrnuje významné nemovitosti zahrnuté původně do návrhu Smlouvy o zřízení předkupního práva, budou předmětem prodeje pozemky o souhrnné výměře 114.413 m čtverečních, a to za fantasticky nízkou cenu 7.866 Kč za metr! (mapa č. 2) Přitom podle cenové mapy hl. m. Prahy se v této lokalitě prodávají pozemky v rozmezí od 22 – 48 tis. za Kč za metr čtvereční.

Podezření ze zastírání přiživuje rovněž odmítavý postoj Českých drah k žádostem Oživení o poskytnutí kopie zřejmě již uzavřené Smlouvy o implementaci projektu rozvoje území Masarykova nádraží. České dráhy ignorují své povinnosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím, což svědčí o snaze něco před veřejností utajit. Na ČD jsme proto podali žalobu a dnes jsme také vyzvali ministra dopravy Gustava Slamečku, aby nechal prověřit zákonnost postupu tehdejšího ředitele ČD Bazaly a celkovou výhodnost podepsaných smluv a samozřejmě aby zajistil také zveřejnění všech podepsaných smluv, dodává Martin Kameník.

Sdružení Oživení také zaslalo podnět evropské komisi, ve kterém upozorňuje na riziko nedovolené státní podpory pro případ, že bude realizováno předkupní právo na prodej Masarykova nádraží z majetku Českých drah. Zvýhodnění netransparentně vybraných developerů totiž nemá žádné opodstatnění a narušuje hospodářskou soutěž.

Martin Kameník, Oživení o. s.

tel.: 776 230 779, e-mail: [email protected]

Přílohy:

situační mapy Masarykova nádraží

dopis ministrovi dopravy

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář