Oživení vyzývá: zastavme paragraf 10a) za 68 miliard!

Ve středu 17.3. bude Poslanecká sněmovna pod bodem 156 programu projednávat ve 3. čtení novelu zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Diskriminační paragraf 10a) podle názoru sdružení Oživení narušuje rovnováhu trhu s emisními povolenkami tím, že zvýhodňuje elektrárenské společnosti, kterým přihrává odhadovaných 68 mld. korun. Tato novela byla schválena sněmovnou netransparentním a protiústavním způsobem v červnu 2009 formou „přílepku” jako pozměňovací návrh k zákonu o spotřebních daních.

Ve středu 17.3. bude Poslanecká sněmovna pod bodem 156 programu projednávat ve 3. čtení novelu zákona č.695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Diskriminační paragraf 10a) podle názoru sdružení Oživení narušuje rovnováhu trhu s emisními povolenkami tím, že zvýhodňuje elektrárenské společnosti, kterým přihrává odhadovaných 68 mld. korun. Tato novela byla schválena sněmovnou netransparentním a protiústavním způsobem v červnu 2009 formou „přílepku” jako pozměňovací návrh k zákonu o spotřebních daních.

„Ve své kontrolní roli selhal i Senát ČR, který tento způsob protlačování zájmů vlivných lobbistických skupin do legislativy bohužel potvrdil. Podpisy premiéra a prezidenta republiky pod tímto nekalým legislativním procedurálním postupem jsou už jen ozdobou, která demonstruje celkově pokleslý způsob přijímání zákonů v naší zemi.” říká Štěpán Rattay, ředitel Oživeni, o. s.

Oživeni se již několikrát snažilo prostřednictvím médií či otevřených výzev upozornit na netransparentní a jednostranně ovlivněná jednání na půdě Parlamentu ČR. Zákonodárci však nejsou ochotni vyslyšet ani nálezy Ústavního soudu, který praktikované přílepkové metody již nejednou prohlásil za protiústavní.

Jednou z posledních iniciativ je výzva „Rozumně a spravedlivě” (www.rozumneaspravedlive.cz), která vzešla z řad diskriminované konkurence a zcela oprávněně reaguje na neférové rozdělení příjmů z prodaných emisních povolenek. Energetické úspory totiž nevznikají pouze na straně energetických zdrojů, kde je trh u nás de facto monopolní, ale především na straně poptávky, a to např. ve formě energeticky šetrného chování spotřebitele. Početná skupina komerčních firem z oblasti stavebnictví, poškozená tímto legislativním opatřením, svou výzvou zastupuje i nás konečné spotřebitele a nabízí zcela jasně formulovaný názor, který se navíc opírá o kvalitní právní rozklad.

„Sdružení Oživení se proto připojuje k této výzvě a apeluje na poslance a senátory Parlamentu ČR, kteří jsou podepsaní pod červnovým schválením novely z minulého roku, aby své tehdejší rozhodnutí přehodnotili.” říká Štěpán Rattay z Oživení.

Štěpán Rattay, Oživení, o. s.
tel.: 777 180 007, e-mail: [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář