Praha má novou protikorupční strategii

Komise Rady hl.m. Prahy pro transparentní veřejnou správu (tzv. protikorupční komise), jejíž je sdružení Oživení členem, dnes schválila nový návrh Protikorupční strategie hl. m. Prahy. Do strategie zpracované náměstkem primátora Richtrem byly zapracovány také návrhy Oživení týkající se zejména větší otevřenosti a transparentnosti zadávání veřejných zakázek.

Komise Rady hl.m. Prahy pro transparentní veřejnou správu (tzv. protikorupční komise), jejíž je sdružení Oživení členem, dnes schválila nový návrh Protikorupční strategie hl. m. Prahy. Do strategie zpracované náměstkem primátora Richtrem byly zapracovány také návrhy Oživení týkající se zejména větší otevřenosti a transparentnosti zadávání veřejných zakázek.

„Oživení hlasovalo pro přijetí navržené protikorupční strategie, neboť je dostatečně dobrá a zohlednila i naše návrhy. Jsme si ale vědomi, že je volební rok a že motivace pražských radních bojovat proti korupci může být všelijaká, obzvláště poté, co minulý rok blokovali přijetí protikorupční strategie navržené tehdejší náměstkyní Reedovou. Budeme proto nyní důsledně kontrolovat a vyžadovat včasnou a správnou realizaci jednotlivých opatření,” říká Tomáš Kramár, člen protikorupční komise za sdružení Oživení.

V nové verzi protikorupční strategie zůstala podstatná opatření týkající se tvrdšího nastavení procesů přípravy, projednávání a schvalování smluv nebo například důraz na maximální zveřejňování informací na webu města, jako jsou smlouvy či podklady z jednání rady města.

Do nové verze strategie se podařilo prosadit několik zásadních opatření regulujících zadávání veřejných zakázek, jako je snížení limitů pro jednotlivé ředitele odborů z dvaceti milionů na šest, povinnost prioritního využívání otevřených soutěží, zavedení elektronického dynamického nákupního systému a zadávání navazujících zakázek formou vysoutěžených rámcových smluv, které sníží riziko dělení větších zakázek na malé.

Naopak významným nedostatkem oproti původní protikorupční strategii je absence zavedení jmenovitého zaznamenávání hlasování radních. Náměstek Richter byl ochotný přistoupit pouze na kompromis ve formě dobrovolného zaznamenání jmenovitého hlasování konkrétního radního na jeho vlastní žádost, což ovšem není opatření směřující ke zvýšení vymahatelnosti osobní odpovědnosti za výkon této významné veřejné funkce.

Novou protikorupční strategii již schválil i kontrolní výbor pražského zastupitelstva, v nejbližší době proto bude předložena k projednání radě města, kde očekáváme její bezproblémové přijetí.

Přílohy:

Návrh protikorupční strategie

Připomínky Oživení

Vypořádání připomínek Oživení

Tomáš Kramár

předseda Oživení, o.s.

tel.: 724 207 527

e-mail: [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář