Praha musí identifikovat a vymáhat škody způsobené v projektu Opencard

Výsledky auditu realizace projektu Opencard prokázaly významná manažerská selhání a nehospodárné nakládání s majetkem města. Vedle chybného projektového záměru a nadhodnocené finanční návratnosti projektu došlo i k řadě faktických pochybení, které způsobily Praze škodu minimálně ve výši 40 mil. Kč. Tuto škodu musí vedení Prahy prošetřit a vymáhat, jinak se dopouští porušování zákona.Výsledky auditu realizace projektu Opencard prokázaly významná manažerská selhání a nehospodárné nakládání s majetkem města. Vedle chybného projektového záměru a nadhodnocené finanční návratnosti projektu došlo i k řadě faktických pochybení, které způsobily Praze škodu minimálně ve výši 40 mil. Kč. Tuto škodu musí vedení Prahy prošetřit a vymáhat, jinak se dopouští porušování zákona.

Na základě dostupných zpráv z auditů a prověrek projektu Opencard identifikovalo sdružení Oživení možné škody ve výši 42,8 mil. Kč, způsobené zmařenou investicí za zbytečný nákup 45 tisíc čipových karet, za duplicitní fakturaci za provoz Servisního Kartového Centra a za neuplatňování smluvních sankcí za opožděné termíny dodání.

Jelikož zákon o hlavním městě Praze ukládá vedení města povinnost vymáhat škody, jediným zákonným postupem je detailní prověření všech podezření o způsobených škodách a v případech, kdy dojde k potvrzení způsobené škody, následná identifikace odpovědných osob a vymáhání náhrady za způsobenou škodu. Svou povinnost však vedení Prahy dosud ignoruje a snaží se ji zastřít personální výměnou a snahou o nápravu projektu.

Oživení zaslalo již v březnu náměstku Richterovi, který je nyní odpovědný za projekt Opencard a protikorupční politiku města, analýzu o škodách v projektu Opencard s výzvou k jejich prošetření a případnému vymáhání. Dodnes jsme nedostali žádnou odpověď. Vyzýváme proto veřejně Radu hl. m. Prahy, aby iniciovala řádné prošetření všech podezření o způsobených škodách. Pokud se tak nestane, může dle názoru Oživení dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku, říká Martin Kameník z Oživení. Vyvozování osobní odpovědnosti a vymáhání škody po konkrétních vinících není jen plněním zákonné povinnosti, ale také významným preventivním krokem, aby k podobným selháním v budoucnu nedocházelo.

Za zcela neakceptovatelný pokládáme rovněž fakt, že odpovědní politici nedokázali přiznat svou politickou odpovědnost za selhání projektu, a to především náměstek Rudolf Blažek, který měl realizaci projektu ve své kompetenci, a dále ostatní členové Rady HMP, kteří schválili přidělení klíčové zakázky na realizaci Servisního kartového centra společnosti Haguess za nevýhodných smluvních podmínek. V zemích s vyspělou politickou kulturou by musel pan Blažek za projekt Opencard rezignovat, říká Martin Kameník.

Oživení dnes zveřejnilo na www.oziveni.pokusnastranka.cz analýzu Škody způsobené při realizaci projektu Opencard a odpovědnost za jejich vznik, zaslalo ji členům rady města s výzvou k prošetření všech škod a také všem členům zastupitelstva na vědomí. Součástí analýzy jsou také návrhy na žádoucí systémové změny v zadávání veřejných zakázek, uzavírání smluv a kontrole smluvních podmínek, vyvolané pochybeními v kauze Opencard.

Martin Kameník, Oživení o.s
tel: 776 230 779
email: [email protected]

Hodnotící zpráva Oživení – škody Opencard

Výzva radním Hl. m. Prahy

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář