Přílepky omezíme, imunitu spíše ne, říkají kandidáti do sněmovny

Občanské sdružení Oživení opět provedlo průzkum postojů kandidátů do PSP ČR k zásadním otázkám prevence korupce a střetu zájmů. Dotazníkové šetření mezi sedmi politickými stranami, které mají šanci se dostat do sněmovny, nepřináší jen dobré zprávy: depolitizace státní správy, omezení imunity poslanců či možnost žalob občanů ve veřejném zájmu nemají jednoznačnou podporu, aby s jejich přijetím mohli občané v příštím volebním období počítat. Nadějně se naopak jeví zrušení legislativních přílepků, zprůhlednění financování politických stran, omezení zneužívání radničních médií či zavedení sankce za zneužití funkce podle zákona o střetu zájmů.

Občanské sdružení Oživení opět provedlo průzkum postojů kandidátů do PSP ČR k zásadním otázkám prevence korupce a střetu zájmů. Dotazníkové šetření mezi sedmi politickými stranami, které mají šanci se dostat do sněmovny, nepřináší jen dobré zprávy: depolitizace státní správy, omezení imunity poslanců či možnost žalob občanů ve veřejném zájmu nemají jednoznačnou podporu, aby s jejich přijetím mohli občané v příštím volebním období počítat. Nadějně se naopak jeví zrušení legislativních přílepků, zprůhlednění financování politických stran, omezení zneužívání radničních médií či zavedení sankce za zneužití funkce podle zákona o střetu zájmů.

„I přes relativně nízkou návratnost, kdy odpovědi zaslala čtvrtina oslovených kandidátů, je možné z výsledků interpretovat tendence budoucí poslanecké sněmovny. V tématech, kde se objevilo větší množství negativních odpovědí, zůstáváme skeptičtí, byť kladné odpovědi převládají,„ vysvětluje interpretaci výsledků protikorupčního průzkumu ředitel Oživení, o. s., Štěpán Rattay, a dodává: „Výsledky ankety například napovídají, že by v nadcházejícím volebním období mohlo dojít k průlomu v oblasti transparentnosti legislativních procesů, kde by sněmovna byla ušetřena protlačování zájmů lobbistických skupin prostřednictvím tzv. legislativních přílepků, a mohlo by dojít k větší otevřenosti sněmovních výborů a komisí. Naopak k omezení zákonodárné iniciativy jednotlivých poslanců převládá mezi kandidáty jednoznačná nechuť. Nicméně podle těchto výsledků už je možné připravit přijatelný návrh novely zákona o jednacím řádu sněmovny.”

Uskutečněné šetření také bohužel potvrdilo již ustálené mínění o tom, že poslanci si nadále budou bránit svou imunitu v plném rozsahu. S jednoznačným odmítnutím se setkaly dva návrhy směřující k depolitizaci veřejné správy v ČR: návrh na obsazování vedoucích míst v kontrolních státních úřadech na základě odborných kritérií uchazečů, a nikoli politických dohod, a návrh na změnu systému volby mediálních rad. V otázce účinnosti služebního zákona převládá spíše podpora, ovšem ne zcela jednoznačná.

Vzácná shoda se mezi oslovenými kandidáty vyskytla v otázce průhlednosti smluvních vztahů mezi veřejným a soukromým sektorem. Oživení v rámci šetření zaznamenalo 96% kladných odpovědí na otázku, zda souhlasí s tím, aby všechny veřejné subjekty uzavíraly obchodní smluvní vztahy pouze s firmami s transparentní vlastnickou strukturou.

V oblasti střetu zájmů jsou kandidáti ochotni zavést do zákona i sankci za zneužití funkce k osobnímu prospěchu, ale například návrh neomezeného přístupu do registru oznámení podle zákona o střetu zájmů je již neprůchozí.

Podrobné výsledky dotazníkového šetření i v dalších protikorupčních tématech naleznete na www.oziveni.pokusnastranka.cz.

„Oživení vstřícně přijalo fakt, že mezi odpověďmi našich budoucích poslanců obecně převládal spíše pozitivní a pokrokový přístup. U zvolených kandidátů budeme jako nevládní protikorupční organizace sledovat, do jaké míry jsou zákonodárci ve svých postojích v rámci jednotlivých hlasování konzistentní, a samozřejmě také budeme jejich setrvání na předvolebních názorech vyžadovat,“ říká Štěpán Rattay za Oživení.

Štěpán Rattay, ředitel Oživení, o. s.
tel.:777180007
e-mail: [email protected]

Přílohy:
Metodika průzkumu a návratnost odpovědí dle politických stran
Protikorupční dotazník pro kandidáty do PSP
Odpovědi kandidátů do PSP – graf
Detailní odpovědi kandidátů do PSP ČR – tabulka

Odpovědi kandidátů do PSP ČR

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář