Nevládní organizace požadují zrušení protikorupční zakázky

Sdružení Oživení, Transparency International a Respekt institut vyzvaly pražské zastupitele, aby na dnešním zasedání rozhodli o zrušení veřejné zakázky na „Podporu implementace a realizace protikorupční strategie hl. m. Prahy”. Tato protikorupční zakázka je předražená, diskriminační, nevhodně načasovaná a v nežádoucí míře vyvazuje boj proti korupci mimo vlastní magistrát.Sdružení Oživení, Transparency International a Respekt institut vyzvaly pražské zastupitele, aby na dnešním zasedání rozhodli o zrušení veřejné zakázky na „Podporu implementace a realizace protikorupční strategie hl. m. Prahy”. Tato protikorupční zakázka je předražená, diskriminační, nevhodně načasovaná a v nežádoucí míře vyvazuje boj proti korupci mimo vlastní magistrát.

Hl. m. Praha hodlá s vybraným uchazečem uzavřít rámcovou smlouvu na čtyři roky v celkové hodnotě 190 milionů korun bez DPH, přičemž předmětem zakázky je poskytování ekonomického a právního poradenství v oblasti boje proti korupci. V současné době běží ještě lhůta pro podání nabídek. Zastupitelstvo hl.m. Prahy bylo proto vyzváno k přijetí usnesení pověřující Radu hl.m. Prahy nevybrat žádného uchazeče a zrušit jmenovanou zakázku.

Výhrady k zakázce jsou popsány v přiložené výzvě pražským zastupitelům.

„Vyhlášením této zakázky jsme byli velmi překvapeni, neboť jsme se účastnili celého procesu přípravy a schvalování Protikorupční strategie HMP a zakázka tohoto obsahu a rozsahu nebyla vůbec plánována. 190 milionů není možné ani žádoucí na protikorupční poradenství utratit. Tato suma v kombinaci s požadovanou nezávislostí uchazeče na hlavním městě Praze nejspíš slouží jen k nastavení diskriminačních kvalifikačních kritérií,” říká Tomáš Kramár, předseda Oživení.

„Zakázka zaváže po volbách nové vedení města spolupracovat s někým, koho si nevybrali, na něčem, co nedává smysl. Zadávat vše externím firmám silně zavání zbavováním se odpovědnosti za chod radnice”, dodává ředitel TIC David Ondráčka.

„Je bizarní, že hlavní město Praha zahajuje svůj boj proti korupci vypsáním takto podezřelé veřejné zakázky. Vypadá to, jako by magistrát nebyl schopen zvládnout ani první krok,” říká k výzvě ředitelka Respekt institutu Šárka Hastrmanová.

Tomáš Kramár
předseda Oživení, o.s.
tel.: 724 207 527
e-mail: [email protected]

David Ondráčka
ředitel Transaprency International ČR
tel.: 605 814 786
e-mail: [email protected]

Šárka Hastrmanová
ředitelka Respekt institut, o.p.s.
tel.: 773 119 994
e-mail: [email protected]

ke stažení:

Výzva zastupitelům hl. m. Prahy

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář