Pražské Zakázky pod lupou rok poté: Magistrát se nemá čím chlubit

Oživení provedlo analýzu internetového portálu Zakázek pod lupou a zjistilo, že původní cíle projektu se po roce provozu nedaří plnit. Celkem 64% zakázek zveřejněných na portálu neobsahovalo všechny informace, některé informace nebyly pravdivé a stále existují zakázky, které nejsou na portálu zveřejňovány. Krom toho byla analýzou identifikována řada pochybení při zadávání zakázek, kdy byl vážně porušován zákon o veřejných zakázkách a interní zadávací směrnice hl. m. Prahy.Oživení provedlo analýzu internetového portálu Zakázek pod lupou a zjistilo, že původní cíle projektu se po roce provozu nedaří plnit. Celkem 64% zakázek zveřejněných na portálu neobsahovalo všechny informace, některé informace nebyly pravdivé a stále existují zakázky, které nejsou na portálu zveřejňovány. Krom toho byla analýzou identifikována řada pochybení při zadávání zakázek, kdy byl vážně porušován zákon o veřejných zakázkách a interní zadávací směrnice hl. m. Prahy.

Je tomu rok, co pražský Magistrát spustil dlouho očekávaný projekt Zakázky pod lupou, jehož cílem mělo být zajistit vysokou transparentnost veřejných zakázek hlavního města Prahy. Bohužel po roce ostrého provozu výsledky analýzy Oživení ukazují, že původně deklarované záměry se nedaří splnit.

Analýza 117 ukončených zakázek odhalila, že v 64% případů, nebyly zveřejněny všechny povinné druhy informací, které portál obsahuje. Zejména chyběli informace o soutěžních lhůtách a smluvních podmínkách. V této souvislosti u více než třetiny zakázek (36%) chyběly jakékoli informace o uzavřených smlouvách.Závažné je také zjištění, že na portálu nejsou zveřejněny všechny zakázky zadávané MHMP, např. šest zakázek vyhlášených v elektronickém tržišti AllyTrade, o kterých není na portálu ani zmínka. Průzkum také ukázal, že některé informace o zakázkách nejsou pravdivé. Porovnáním s Informačním systémem o veřejných zakázkách jsme odhalili pět zakázek s chybnými informacemi v Zakázkách pod lupou. Byly zamlčeny informace o provedených vícepracích nebo byly chybně uvedena hodnotící kritéria.

Během šetření ukončených zakázek identifikovalo Oživení i mnohé nešvary v zadávání zakázek. Celkem ve 14 zakázkách bylo zjištěno porušení zákona o veřejných zakázkách nebo interních zadávacích směrnic, většinou v podobě nedostatečného počtu oslovených zájemců, krácení lhůt pro podání nabídek, nedodržování hodnotících kritérií a dělení zakázek. Porušování zadávacích pravidel ukazuje, že i přes řadu opatření na Magistrátu stále existuje prostor pro manipulace s výběrovými řízeními a selhává interní kontrola zadávacího procesu. Proto jsme dnes podali podnět k prověření deseti zakázek na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, říká Martin Kameník z Oživení.

Výsledky šetření bohužel dokazují, že MHMP selhává v implementaci jinak velmi ojedinělého a nadějného projektu transparentních veřejných zakázek. V případě, že se veřejnost při kontrole své radnice nemůže plně spolehnout na pravdivost informací o zakázkách, nenajde všechny požadované informace a nevěří, že zde najde doopravdy všechny zakázky, nemůže tento nástroj doopravdy efektivně sloužit veřejné kontrole: uzavírá výsledky analýzy Martin Kameník ze sdružení Oživení.

Martin Kameník

projektový koordinátor Oživení, o.s.

tel.: 776 230 779

e-mail: [email protected]

ke stažení:

Analýza internetového portálu Zakázky pod lupou

Podnět Oživení, o. s. na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže včetně příloh

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář