V Žatci spustili online databázi veřejných zakázek

Město Žatec udělalo významný krok k větší transparentnosti svých veřejných zakázek. V červnu na svých internetových stránkách spustilo provoz internetové Databáze veřejných zakázek a investičních záměrů, která byla vytvořena občanským sdružením Oživení. Díky této databázi mají občané a podnikatelé snadný přístup ke klíčovým údajům o investičních záměrech a veřejných zakázkách zadávaných městem.Město Žatec bezplatně využilo internetovou aplikaci vytvořenou Oživením díky grantové podpoře nadace Open Society Fund Praha. Tato aplikace slouží výlučně k přehlednému zveřejňování informací o veřejných zakázkách na internetu, nikoli však k samotnému elektronickému zadávání.

Databáze byla na našich webových stránkách spuštěna 23.6.2010. Za měsíc provozu se nám na zveřejněné investiční záměry a do databáze dodavatelů 17 firem. V současné době máme 10 rozpracovaných veřejných zakázek. Myslím si, že se jedná o velmi vhodný způsob transparentní spolupráce veřejného a soukromého sektoru a o příklad dobré správy veřejných prostředků města Žatec, konstatuje tajemnice města Monika Spáčilová.

Při vytváření databáze byl kladen důraz hlavně na její vysoký informační standard, snadnou orientaci uživatelů a administraci. Databáze umožňuje zveřejňovat všechny klíčové informace o plánovaných, vyhlášených, realizovaných i ukončených zakázkách včetně fulltextového vyhledávání a registrace uchazečů o zakázku. Díky tomu Žatec zveřejňuje nejen jednotlivé údaje o zakázkách, ale také různé dokumenty k výběrovým řízením, jako zadávací dokumentaci nebo protokoly o hodnocení nabídek. Na české poměry ojedinělá a pro dodavatele i město užitečná je také funkce zveřejňování investičních záměrů – plánovaných veřejných zakázek, díky čemuž se firmy mohou lépe připravit na plánovanou zakázku a město si bude moci vybírat z více nabídek.

Příklad města Žatce dokazuje, že i s minimálními prostředky lze zajistit vyšší transparentnost veřejných zakázek a zapojit do výběrových řízení více dodavatelů. Záleží především na vedení úřadu, zda má vůli otevřít výběrová řízení většímu počtu uchazečů a umožnit dohled nad zakázkami široké veřejnosti, uzavírá výsledek spolupráce Martin Kameník z Oživení.

Otevření zadávacího procesu formou internetové databáze samozřejmě nezaručuje úplnou imunitu městských zakázek před manipulacemi a korupcí, velký význam má také např. nastavení rozhodovacích a kontrolních procesů. Je však bez pochyb, že tato databáze představuje jeden z důležitých prvků ke zvýšení prevence korupce a hospodárnosti při zadávání veřejných zakázek.

Martin Kameník
projektový koordinátor Oživení, o.s.
tel.: 776 230 779, e-mail: [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář