Iniciativa Platformy pro transparentní veřejné zakázky

Platforma pro transparentní veřejné zakázky je společným projektem podnikatelů, expertů a zástpců politických stran iniciovaný Americkou obchodní komorou, jehož cílem je učinit veřejné zakázky v ČR transparentnější a efektivnější.

Přehled nejvýznamnějších doporučení:

  • zrušení anonymní formy listinných akcií na majitele
  • upřesnění požadavků na protokoly z jednání komisí pro posouzení kvalifikace/hodnotící komise
  • povinnost zadavatele a hodnotící komise hodnotit i jedinou nabídku. Zavedení výslovné povinnosti zadavatele posoudit a zdůvodnit výběr a přijatelnost nabídky
  • snížení zákonných limitů pro veřejných zakázek malého rozsahu („VZMR“) (nyní 2 mil. Kč bez DPH – dodávky a služby, resp. 6 mil. Kč bez DPH – stavební práce) na polovinu
  • povinné zveřejňování výběrových řízení pro zadávání VZMR – (nepodléhajících specifickému režimu ZVZ) na profilu zadavatele
  • zavedení dohledové činnosti i na VZMR, zavedení možnosti podání opravných prostředků
  • výkladová stanoviska dozorového orgánu (ÚOHS) k obsahu (resp. i stanovení způsobu splnění) zásad dle § 6 ZVZ, které musí veřejný zadavatel při přidělování VZMR dodržovat
  • zadavatel by měl předběžně oznamovat nadlimitní VZ, nejen v případech, kdy hodlá zkrátit lhůty
  • v zákoně upravit institut tzv. mimořádně vysoké ceny jako je tomu u mimořádně nízké ceny se všemi důsledky (zadavatel musí vyzvat uchazeče ke zdůvodnění a případně jej ze soutěže pro tento důvod i vyloučit atd.)

Záverečná zpráva obsahující 39 doporučení ke stažení

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář