Stovky komunálních politiků chtějí zakročit proti korupci

Celkem 447 nově zvolených zastupitelů se dosud zavázalo, že budou prosazovat opatření proti korupci v 207 samosprávách v ČR. To vyplývá z vyhodnocení dvou veřejných internetových výzev – Semilské výzvy a Protikorupčního desatera, zaměřených na prosazování protikorupčních opatření v rámci předvolební kampaně do komunálních voleb na podzim roku 2010.

Semilská výzva iniciativy Vyměňte politiky.cz se orientovala na prosazování protikorupčních nástrojů v oblastech zadávání veřejných zakázek, rozhodování orgánů obce a vymáhání osobní odpovědnosti za chybná rozhodnutí politiků a úředníků. Výzvu celkem podepsalo 326 nově zvolených zastupitelů ve 167 samosprávách.

Protikorupční desatero občanského sdružení Oživení bylo šířeji zaměřeno na prosazování protikorupčních opatření v deseti kritických oblastech výkonu samosprávy, kterými byly: osobní odpovědnost, rozhodování orgánů obce, vydávání radničních periodik, střet zájmů, nakládání s obecním majetkem, smluvní vztahy, rozpočtová politika, zadávání veřejných zakázek a přidělování dotací. K prosazování Desatera se dosud zavázalo celkem 146 členů místních zastupitelstev v 61 městech a obcích.

„Smyslem obou výzev bylo více kultivovat předvolební kampaň, kdy se často boj proti korupci stává předvolebním módním tahákem, bez skutečného obsahu a konkrétních politických kroků. Obsah výzev byl vodítkem jak pro kandidáty, jejichž program by měl obsahovat konkrétní kroky namísto obecných a vágních proklamací, tak pro voliče, kteří byli schopni snadno rozeznat, který z kandidátů myslí slova o boji proti korupci upřímně a je ochoten se veřejně zavázat k prosazování konkrétních opatření,“ vysvětluje funkci veřejných výzev Jaroslav Kuchař z iniciativy Vyměňte politiky.cz.

„Svými aktivitami chceme zlepšit politickou kulturu v naší zemi, kdy se často na odvážné předvolební sliby po volbách rychle zapomíná a ty jsou spíše prázdnými slovy, než skutečným společenským závazkem. Občané a média budou moci dohlížet na konkrétní zastupitele, zda dostáli svým závazkům,“ doplňuje smysl výzev Martin Kameník z Oživení, o. s.

Sdružení Oživení plánuje na začátku příštího roku na tyto iniciativy navázat svým dalším projektem, který bude zaměřen na prosazování a monitorování protikorupčních opatření nových starostů a primátorů. Obě iniciativy budou společně usilovat o to, aby se na úrovni místních samospráv, a to nejen u signatářů obou výzev, aplikovalo v následujících čtyř letech co nejvíce protikorupčních nástrojů a veřejnost mohla kontrolovat jejich realizaci v praxi,“ uzavírá další vývoj aktivit Martin Kameník z Oživení, o. s.

za Oživení, o. s.

Martin Kameník, [email protected], tel: 776 230 779

za Vyměňte politiky.cz

Jaroslav Kuchař, [email protected], tel: 603 506 557

Odkazy na výsledky:

Protikorupční desatero

Semilská výzva

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář