Světová banka a koncern Siemens podpoří boj proti korupci v ČR a na Slovensku

Tisková zpráva Oživení 9.12.2010

Radikální omezení prostoru pro korupci při zadávání veřejných zakázek v ČR a na Slovensku je cílem nového projektu nevládní protikorupční organizace Oživení. Projekt vybraly k podpoře Světová banka a koncern Siemens AG v rámci celosvětového programu na podporu organizací aktivně vystupujících proti korupci, ve kterém bude během následujících 15 let rozděleno 100 milionů amerických dolarů.

Česko-slovenský projekt, který bude realizovat Oživení ve spolupráci s Transparency International Slovensko (TIS) a CERGE-EI (Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK a Národohospodářský ústav AV ČR), nabídne nejen podrobnou analýzu nedostatků současného systému zadávání zakázek, ale i návrhy řešení podložené rozsáhlým výzkumem, týkající se jak legislativy, tak fungování státních dohledových orgánů, kvality informačních systémů veřejných zakázek či elektronického zadávání zakázek.

Současné snahy ministerstva pro místní rozvoj o revizi systému zadávání zakázek vnímáme spíše jako rychlé zalepení těch nejvýraznějších děr v zákoně. Omezené ambice ministerstva vyplývají i z rychlosti příprav novely zákona a projevují se například v neochotě výrazněji posunout současný systém zadávání zakázek směrem k otevřeným soutěžím. Vedle spolupráce na současné novele budeme proto připravovat sadu tvrdších protikorupčních opatření, včetně radikálnější novely zákona o veřejných zakázkách, založené na podrobné analýze a rozsáhlém výzkumu ekonomické efektivity různých zadávacích řízení,“ řekl Tomáš Kramár, předseda občanského sdružení Oživení.

Z více než 300 žádostí o podporu z 66 zemí bylo vybráno třicet protikorupčních projektů z více než 20 zemí, jejichž celková podpora bude činit 40 milionů amerických dolarů. Česko-slovenský projekt Oživení a TIS bude podpořen 11 miliony korunami. Celkově bude v tomto programu v následujících 15 letech mezi neziskové organizace po celém světě rozděleno 100 milionů dolarů na podporu integrity podnikání a boj proti korupci.

Vítám každou aktivitu podporující transparentnost podnikání. Jsem rád, že v celosvětovém programu uspěl i zástupce z České republiky. Siemens v České republice je zakládajícím členem volného sdružení firem podporující zodpovědné podnikání a společně s platformou pro transparentní veřejné zakázky se snaží kultivovat podnikatelské prostředí v České republice a zprůhlednit proces zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek,“ řekl Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens Česká republika.

Klikněte zde pro více informací o Siemens Integrity Initiative.

Tomáš Kramár
předseda Oživení, o.s.
e-mail: [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář