Zpráva o boji proti korupci v ČR za rok 2010: mnoho slibů, méně skutků

Tisková zpráva Oživení, o. s., 9. 12. 2010

U příležitosti Mezinárodního dne boje proti korupci v České republice Oživení i pro tento rok zpracovalo stručnou zprávu o dosažených úspěších na poli boje proti korupci. Výčet pozitivních zpráv v tomto roce je bohužel velmi stručný. Veřejnost byla díky letošnímu„supervolebnímu“ roku spíše svědkem velkého množství politických slibů, než skutečných kroků a činů, které by byly příkladem toho, že se korupci v ČR daří úspěšně potírat.

Zpráva obsahuje výčet pozitivních počinů z různých oblastí veřejného života, ať již jde o pokroky v legislativní oblasti, oblasti kontroly, fungování justice, politické kultury anebo praktických protikorupčních opatření. V oblasti zlepšení právního prostředí pro boj s korupcí nebylo dosaženo žádných velkých úspěchů, a to navzdory řadě pozitivních návrhů již z roku 2009. V praxi se však dosud nepodařilo žádný takový zákon schválit a uvést v platnost. Jistou výjimku tvoří novela zákona o veřejných zakázkách, která zapověděla účast dodavatelů s anonymní vlastnickou strukturou. Způsob její implementace nicméně způsobuje spíše problémy, o čemž svědčí také urychlená příprava novely nové. Pozitivní zprávou pro práci justice je jistě odvolání nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké, která byla symbolem a důkazem politického ovlivňování práce státního zastupitelství. Lze tedy očekávat, že nové vedení zaručí vyšší nezávislost a odolnost proti politickým tlakům. Počet případů osob odsouzených za korupci zatím nijak nevybočuje z českého průměru a lze je spočítat na prstech jedné ruky, a to i přes růst počtu stíhaných a obviněných osob. V oblasti veřejných zakázek lze ocenit opatření vlády, kdy osoby, které rozhodují o velkých státních tendrech nad 300 mil. Kč musí mít prověrku NBÚ. Za pozitivní lze rozhodně považovat i aktivity z řad podnikatelů, kteří stáli za vznikem Platformy pro transparentní veřejné zakázky. Tato platforma dala politické reprezentaci jasný signál, v čem by se mělo zadávání zakázek zlepšit a iniciovala tak žádoucí legislativní proces. V roce 2010 se začala rovněž formovat Koalice pro transparentní podnikání, která má za cíl prosazovat závazky transparentnosti mezi podnikateli, a která připravuje vlastní etický kodex pro dodavatele veřejných zakázek. Také na úrovni samospráv jsme zaznamenali několik pozitivních počinů. Významný počet měst v tomto roce využilo k nákupu energií elektronických aukcí, které znamenají značné zprůhlednění nákupů a vedou k výrazným úsporám veřejných prostředků. Dále některá města a obce nastoupily pozitivní trend v otevřenosti veřejného rozhodování a tvorbě protikorupčních strategií. V oblasti politické kultury je třeba ocenit zejména práci médií, která vedla k rezignaci bývalého poslance Miloslava Vlčka v kauze sporné dotace ve výši 25 mil. Kč.

Patrně největší zásluhu na zlepšení prostředí v boji s korupcí mají čeští voliči, kteří nejprve v parlamentních volbách a poté ve volbách komunálních jasně vyjádřili svůj nesouhlas se současným stavem korupce v naší společnosti a do značné míry tak svými hlasy přetvořili politickou mapu. Zejména v komunálních volbách odsoudili k zániku působení mnohých „lokálních kmotrů“.

Štěpán Rattay
ředitel Oživení, o. s.

tel.: 777 180007

e-mail: [email protected]

Příloha: Zpráva o boji proti korupci v ČR za rok 2010

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář