V boji proti korupci firmy předběhly vládu

Představitelé velkých obchodních společností dnes svým podpisem stvrdí závazek postupovat při získávání veřejných zakázek eticky a transparentně. Firmy svou iniciativou, kterou koordinuje Platforma pro transparentní veřejné zakázky, předběhly ve snaze očistit trh s veřejnými zakázkami českou vládu.

Sdružení Oživení, které pravidla pro firmy v průběhu jejich vzniku sledovalo a připomínkovalo, iniciativu vítá a podporuje a vyzývá všechny firmy, které se pohybují na trhu veřejných zakázek, aby se k Doporučením pro dodavatele veřejných zakázek připojily,“ říká ředitel Oživení Štěpán Rattay.

Doporučení pro dodavatele veřejných zakázek představuje první koordinovaný a seriozní krok českých firem ke zprůhlednění trhu s veřejnými zakázkami. Doporučení pro firmy obsahují mimo jiné závazek, že v případě získání veřejné zakázky firma zveřejní svou nabídku a uzavřenou smlouvu a po ukončení dodávky srovnání hodnot z nabídky s reálně dosaženými výsledky. Mezi dalšími doporučeními  je zveřejňování informací o jednáních se zadavatelem či informací o potenciálních střetech zájmů osob podílejících se na zpracování nabídky.

Celé znění Doporučení pro dodavatele veřejných zakázek naleznete zde.

Štěpán Rattay

ředitel Oživení, o.s.

tel.: 777 180 007

[email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář