Nová mapa protikorupčních opatření ČR

Slíbil starosta před volbami zakročit proti korupci? Jaká opatření plánují starostové realizovat a jak se jim to daří? Jsou lidé spokojeni s protikorupční politikou svého města? Na tyto otázky pomůže odpovědět nový internetový projekt Města – Obce – Bezkorupce sdružení Oživení. Online mapa protikorupčních opatření bude na adrese mapa.oziveni.pokusnastranka.cz jednoduchou a přehlednou formou informovat o plánovaných a realizovaných protikorupčních nástrojích ve městech ČR.

Mapa je reakcí na řadu předvolebních slibů kandidátů do komunálních voleb, že razantně zakročí proti korupci, a navazuje na předvolební iniciativy Protikorupční desatero a Semilská výzva . V rámci těchto iniciativ se stovky kandidátů veřejně zavázaly k prosazování protikorupčních nástrojů a z nich 450 kandidátů ve volbách uspělo. Jedním z cílů mapy je informovat občany-voliče o skutečném stavu plnění předvolebních slibů a ukázat, v jakých městech jsou starostové a primátoři ochotni přeměnit své sliby v konkrétní protikorupční kroky. „Boj proti korupci se stal velmi populárním volebním tahákem na hlasy voličů, po volbách však často zvolení zástupci na své sliby zapomínají. Mapa tak ukáže, kteří komunální politici mysleli boj proti korupci skutečně vážně,“ vysvětluje záměr mapy Tomáš Kramár z Oživení.

„Na podzim jsme politikům předložili návod, jak omezit korupci v našich městech a voliči dali politikům jednoznačný signál k omezení korupčních praktik. Nyní je čas začít sledovat a kontrolovat, do jaké míry politici vyslyší přání veřejnosti a podniknou skutečné kroky proti korupci. Tato mapa to občanům umožňuje,“ popisuje smysl projektu Jaroslav Kuchař z Vyměňte politiky.cz

Mapa v prvotním zobrazení zahrnuje údaje o 227 městech (všechny obce s rozšířenou působností a hlavní pražské městské části). Starostům, kteří nenaleznou své město na mapě, stačí požádat Oživení o vyznačení města do mapy. „Zaslali jsme všem starostům a primátorům měst obsažených v mapě výzvu, aby do ní uvedli všechna plánovaná nebo už realizovaná protikorupční opatření, protože hlavním smyslem mapy je vytvoření komunikačního kanálu mezi starosty a občany, kteří se o protikorupční politiku svého města zajímají. Mapa umožňuje protikorupční plány komentovat a samozřejmě také porovnávat mezi sebou,“ vysvětluje Martin Kameník.

Realizace protikorupčních opatření bude průběžně známkována jako ve škole známkou od 1 do 5. Hodnocení měst plánuje sdružení Oživení provádět průběžně v závislosti na termínech realizace stanovených radnicemi. Mapa bude také přehledně rozlišovat radnice, které se v tomto volebním období zavázaly činit nějaké kroky proti korupci, od těch radnic, které to v úmyslu nemají nebo to nejsou ochotny veřejně sdělit.

za Oživení, o. s.

Martin Kameník, mail: [email protected], tel: 776 230 779

za Vyměňte politiky.cz

Jaroslav Kuchař, mail: [email protected],  tel: 603 506 557

Mapa je řístupná zde

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář