Zadavatelé veřejných zakázek potřebují tvrdší zákon, ukazuje nový výzkum

Zadavatelé veřejných zakázek si snaží ulehčit život při jejich zadávání a manipulují s předpokládanou cenou, aby se vešli pod zákonné cenové limity. Zjednodušené podlimitní řízení (tzv. výzva alespoň pěti uchazečům) je sice jedním z nejoblíbenějších zadávacích řízení, ale není ekonomicky efektivní, neboť generuje méně nabídek než otevřené řízení. To jsou jedny z prvních výsledků dosud nejrozsáhlejšího výzkumu chování českých zadavatelů, který realizují sdružení Oživení a akademické pracoviště CERGE-EI. Chování českých zadavatelů ukazuje, že navržená novela zákona o veřejných zakázkách je to minimum, co je potřeba učinit.

Sdružení Oživení dnes zveřejnilo podrobnou analýzu systému veřejných zakázek v ČR. „V první části analýzy, která se zabývá otázkou zajištění transparentnosti zadávání zakázek, jsme se jako první pokusili definovat žádoucí informační standard veřejných zakázek pro české podmínky. Zatímco současný právní stav a praxe jsou ideálu hodně vzdáleny, návrh novely zákona o veřejných zakázkách se mu významně blíží,“ říká Martin Kameník z Oživení. Některé nedostatky však ve vládním návrhu zákona přetrvávají. Stále se nepočítá s aktivním zveřejňováním zprávy o hodnocení nabídek, a tak se nedozvíme, zda vítězná nabídka byla také ta nejlépe hodnocená. I nadále nebudou všechny zakázky vyhlašovány centrálně na jednom webovém portálu (Informačním systému o veřejných zakázkách – ISVZ), ale na profilech zadavatelů, což omezuje informovanost o vypsaných zakázkách.  „Zcela nepřijatelný je však návrh výslovného omezení ústavního práva na informace, neboť novela zcela zakazuje poskytovat informace o nabídkách uchazečů, které obsahují mimo jiné i jejich akcionářskou strukturu. Tento zákaz se stane zdrojem soudních sporů,“ doplňuje Martin Kameník.

Druhá část analýzy hodnotí otevřenost zadávacích řízení pro zájemce o zakázky, k čemuž využívá také statistické výstupy CERGE-EI ze vzorku cca. 40 000 zakázek uvedených v ISVZ za roky 2006-2010. „Získaná data ukazují, že zadavatelé veřejných zakázek běžně manipulují s předpokládanou hodnotou. Největší počet zakázek se tak nachází těsně pod cenovými limity a tyto zakázky jsou proto obvykle zadávány méně transparentně, než by správně měly být. Vytváří se tak umělý prostor pro korupci,“ říkají Filip Pertold a Ján Palguta, realizátoři výzkumu z CERGE-EI. Jako jednu z překážek větší otevřenosti zakázek analýza identifikovala právě nadužívání tzv. zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce těsně pod limitem 20 mil. Kč. „Právě u těchto zakázek se účastní v průměru pět nabízejících, oproti zakázkám nad limitem, které mají v průměru šest nabízejících.  To může mít značný dopad na finální vysoutěženou cenu,“ uzavírají.

Na druhou stranu data dokládají, že velká část zadavatelů je ochotna zveřejňovat zakázky malého rozsahu v informačním systému a zadávat je podle zákona, i když tak činit nemusí. To může pomoci rozptýlit obavy z plánovaného snížení limitů pro malé zakázky na konečnou úroveň 1 mil. Kč v roce 2014, které je klíčovým opatřením v navrhované novele.

„Z dalších analýz bohužel vyplývá stále menšinové zastoupení otevřených řízení a jejich klesající ekonomický význam na trhu se zakázkami v ČR. Také se ukázalo, že z mezinárodního srovnání máme např. nejnižší úspěšnost malých a středních podniků v zadávacích řízení vyhlášených v rámci EU,“ hodnotí situaci Martin Kameník.  Při zadávání zakázek se projevují i další faktory, které mohou omezovat počet nabídek v řízení. Jde např. o neochotu zadavatelů předem oznamovat plánované veřejné zakázky nebo časté používání manipulativních hodnotících kritérií, které nevyjadřují skutečnou ekonomickou výhodnost nabídky. Taktéž v praxi dochází ke zneužívání přísných kvalifikačních předpokladů, čímž dochází k neúměrnému omezení počtu nabídek v soutěži.

Návrh novely zákona v mnohém reaguje na současné nešvary v zadávání zakázek. Je však pravdou, že v některých oblastech mohli autoři zákona dotáhnout své snahy dále. Přes své nedostatky by však schválení vládního návrhu novely znamenalo významný posun k větší transparentnosti systému veřejných zakázek a hospodárnějšímu zadávání zakázek.

Za Oživení, o. s.: Martin Kameník, [email protected], tel: 776 230 779

Za CERGE-EI: Filip Pertold, [email protected]; Ján Palguta, , [email protected]

Prezentace k tiskové konferenci

Prezentace CERGE-EI

Prezentace Oživení

Podklady k tiskové zprávě

Analýza k transparentnosti systému veřejných zakázek zde

Analýza k otevřenosti zadávacích řízení zde

Informace o projektu zde

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář