Je zavedení centrálního nákupu lékařské techniky správné?

Martin KAMENÍK Koordinátor projektů Oživení, o. s. o veřejných zakázkách ve zdravotnictví a možnosti zavedení centrálního nákupu jako účinného protikorupčního nástroje.

Nedávné případy předražených nákupů zdravotní techniky (např. Krajská zdravotní v Ústí nad Labem), využívání pochybných zprostředkovatelů nákupů (pražský IKEM) nebo nelogicky alokované investice do zdravotní techniky v jednotlivých regionech dokazují, že se veřejné zdravotnictví potýká při zadávání veřejných zakázek s vážným problémem korupce a nehospodárnosti, což má negativní dopad na finanční udržitelnost celého systému. V takové situaci je určitě správné zavádět inovativní nákupní systémy založené na centrálních nákupech pro více zadavatelů v jednom sektoru veřejných služeb (např. armáda, policie, zdravotnictví, školství atp.). Centrální nákupy realizované vládními agenturami se s úspěchem používají v zahraničí v mnoha oblastech veřejné sféry (např. britský OGC). Praxe potvrzuje, že představují užitečný nástroj, jak zachovat ekonomickou efektivitu a kontrolu výdajů při velkém množství transakcí se soukromým sektorem. Naše veřejné zdravotnictví se širokou sítí zařízení, která nakupují vše samostatně, bez jasné koncepce a kontroly, je přímo ideálním místem pro zavedení centrálních nákupů. Především mohou přinést zadavatelům nemalé úspory v podobě množstevních slev při pořizování jednotných komodit (zdravotní materiál, přístroje, služby).

Navíc značně ulehčí administrativní kapacity jednotlivých zadavatelů (ústavů, nemocnic), neboť nákupní agentura shromažďující všechny poptávky od zadavatelů obvykle zajišťuje celý zadávací proces – od stanovení podmínek výběrového řízení, jeho vyhlášení, výběru dodavatele až po uzavření smlouvy. Požadovaná komodita je pak dodána koncovému zadavateli. Nemocnice samy obstarávají jen specifické zakázky, které svým charakterem nemohou být zadány centrálně (např. stavební práce, dodávky potravin atp.). Centrálními nákupy lze také úspěšně čelit zbytečným nebo předraženým nákupům. Jelikož se komodity nakupují hromadně za jednotnou cenu, je možné díky centrální evidenci lépe kontrolovat spotřebu a investice jednotlivých zdravotních zařízení.

Centrální nákupy představují také účinný protikorupční nástroj, protože se zpravidla uskutečňují formou jednotných a automatizovaných zadávacích procesů (např. standardizovaných soutěžních a smluvních podmínek) přes mezičlánek (profesionální nákupní agenturu), kde je méně prostoru pro individuální zásahy a manipulace při výběru dodavatele. Současné ICT technologie navíc umožňují efektivní interní kontrolu výdajů jednotlivých zadavatelů a zvyšují transparentnost veřejných výdajů. Všechny tyto žádoucí efekty se samozřejmě projeví pouze v případě, že autoři nákupního systému zajistí dostatečnou profesionalitu administrátorů, budou garantovat nezávislost kontrolních mechanismů a zaručí transparentnost celého systému.

Zdroj: Lidové noviny

 

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář