Sedm statečných v boji proti korupci

Tisková zpráva Oživení, o. s., 13. října 2011

Sedm samospráv se zapojilo do projektu občanského sdružení Oživení a účastní se protikorupčního auditu zaměřeného na rizikové oblasti jako je zadávání veřejných zakázek, hospodaření s veřejným majetkem, veřejná podpora a dotace, informační politika a transparentní rozhodování orgánů samospráv, fungování společností ovládanými samosprávou, nastavení kontrolních mechanismů a vyřizování stížností úřadem samosprávy. Součástí auditu je i sada doporučení, které se samosprávy zavázaly implementovat a informovat veřejnost , jak se jejich uplatnění v praxi daří naplňovat.

Sdružení Oživení v rámci svého programu Bezkorupce dlouhodobě zaznamenává poptávku, která naznačuje, že je na straně některých samosprávně územních celků vůle nechat si prověřit a přenastavit své procesy v rizikových oblastech s vysokým korupčním potenciálem. Současně s tímto přístupem zaznamenává na několika místech v ČR i iniciativu přeměnit samosprávné úřady na úřady transparentní a bližší občanům. V tomto projektu se jedná o „sedm statečných“, jejichž zástupci shrnují pohled na problematiku netransparentnosti a korupce na lokální úrovni do několika slov:

Karlovy Vary, zástupce samosprávy primátor Ing. Petr Kulhánek

Hodonín, zástupce samosprávy místostarosta Ing. Jaromír Hýbner:

„Protikorupční audit – pádný krok na cestě k eliminaci korupce.“

Lanškroun, zástupce samosprávy radní Roman Krajči:

„Ještě není vyhráno!“

Černošice, zástupce samosprávy místostarostka Ing. Daniela Göttlová:

„Otevřená radnice je základním preventivním opatřením v boji proti korupci.“

Psáry, zástupce samosprávy starosta Milan Vácha:

„Řekněte si i vy o svůj díl demokracie.“

Srch, zástupce samosprávy starosta Ing. Lukáš Panchártek:

„Budoucnost, Otevřenost, Transparentnost, Integrita.“

Tisá, zástupce samosprávy starosta Ing. Jiří Jandásek:

„Chceme, aby občané byli pravdivě, včas a otevřeně informováni o všech tématech a mohli se k nim vyjádřit.“

 

„Přirozeně reagujeme na naléhavost situace, která vznikla po posledních komunálních volbách a po řadě apelů, která vzešla od nově zvolených vedení úřadů, jsme se rozhodli na tuto poptávku zareagovat a nabídli jsme vybraným samosprávám prověření interních procesů. Nechceme však pouze analyzovat, podmínkou protikorupčního auditu je i implementace námi navržených protikorupčních opatření a závazek ze strany vedení obcí informovat veřejnost, jak se námi navržená opatření daří v praxi samosprávám naplňovat.”, říká předseda sdružení Oživení, o.s. Štěpán Rattay.

Sdružení Oživení pro tento projekt sestavilo auditorský tým, jehož někteří členové jsou jejich dlouholetí spolupracovníci a věnují se prosazování principů transparentnosti, objektivního informování veřejnosti a hospodárnému nakládání s veřejným majetkem již řadu let. Protikorupčního auditu se za realizační tým zúčastní: Mgr. Oldřich Kužílek (Otevřená společnost, o.p.s.), Mgr. Libor Michálek, MPA (finanční poradce a analytik), Mgr. Ing. Mgr. Petr Prchal (advokát), Mgr. Martin Kameník (Oživení) a Ing. Štěpán Rattay (Oživení).

Rizikovými oblastmi nejsou toliko v poslední době skloňované veřejné zakázky nebo mechanismy veřejné podpory, ať už se jedná o čerpání prostředků ze zdrojů Evropské unie nebo národních finančních zdrojů. Obdobně vysoce rizikovou oblastí je i nakládání s veřejným majetkem, se kterým samosprávní územní celky hospodaří. U větších samospráv pak nemalou část tohoto majetku tvoří majetek finanční, což může představovat relativně velký potenciál prostředků, které lze „úspěšně“ znehodnocovat nebo nehospodárně utratit.

„Přesně vymezená investiční politika, transparentní výběr bank nebo kapitálově silných obchodníků s cennými papíry, kvalitně uzavřené smlouvy – to je jen základní výčet nástrojů, kterými lze omezit tak korupčně rizikový způsob správy veřejných prostředků, jaký byl realizován např. u některých pražských městských částí při svěření finančního majetku firmě Key Investments, a. s. Budeme obcím doporučovat, jak komplexně použít nástroje, které sníží korupční rizika i v této oblasti.“, říká Mgr. Libor Michálek finanční poradce a analytik.

Jednotlivá zjištění a další vývoj protikorupčního auditu bude moci sledovat široká veřejnost na internetových stránkách www.oziveni.pokusnastranka.cz/audity-samosprav.

Tisková zpráva ke stažení ve formátu pdf zde.

 

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář