Veřejnost nesmí tolerovat korupci!

Korupce v české společnosti zapustila hluboké kořeny, které se nám stále nedaří radikálně osekat. Je více než patrné, že z korupce se v mnoha oblastech správy naší země stává běžná norma, bez které se určité skupiny podnikatelů a politiků již nedokážou obejít. Sdružení Oživení, jako jedna z nevládních organizací dlouhodobě bojujících v ČR proti korupci, proto připravilo kampaň, prostřednictvím které chce na tuto problematiku poukázat.  Cílem této kampaně není jen upozornit širokou veřejnost, že zůstává k této společenské nemoci lhostejná, Oživení nabízí občanům i návod, jak se sami mohou do ozdravného procesu naší společnosti zapojit.

Oživení, o. s. dnes představilo dva nové videospoty, které upozorňují na problém korupce a její, až absurdní, dopady na běžné občany.  „Cílem naší kampaně je problém korupce více přiblížit vnímání široké veřejnosti. Ta by si měla uvědomit, že korupce se bezprostředně dotýká nás všech a její tolerování ještě více posiluje korupční klima. Zda se  korupce stane zcela běžnou součástí našeho života, nebo bude vytlačena na jeho periferii, ve finále závisí pouze na občanech samotných,“ shrnuje podstatu kampaně Martin Kameník z Oživení.

Prvním krokem k pozitivnímu obratu v naší společnosti by měla být vyšší informovanost a zájem občanů o veřejné záležitosti. Je mnoho sfér veřejné správy, ve kterých korupce přímo kvete, jako je např. nakládání s veřejným majetkem, územní plánování, přidělování dotací, veřejné zakázky, udělování licencí a povolení atp. Jednou z nejvíce korupcí postižených oblastí jsou veřejné zakázky, o které by se měla veřejnost ve svém okolí intenzivněji zajímat.

Veřejnosti a médiím proto Oživení přináší jednoduchý manuál, jakým způsobem mohou sami dohlížet na veřejné zakázky.  Tedy jakým rozhodovacím krokům by měli věnovat pozornost, kde mohou nalézt relevantní informace, kam se mohou obrátit a také základní informace o připravované novele zákona o veřejných zakázkách. Pokud tato novela bude schválena v navrhované podobě, dojde k zvýšení transparentnosti a posílení možností veřejné kontroly pro tuto, korupcí postiženou oblast.

V rámci svého protikorupčního poradenství Oživení nabízí odbornou a právní pomoc ve všech možných sférách korupce, klientelismu a střetu zájmů ve veřejné správě.

Veškeré informace o kampani a manuál pro veřejnost jsou k dispozici na https://oziveni.cz/netolerujte-korupci/ .

 

Oživení, o. s.

Martin Kameník

[email protected]

tel: 776 230 779

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář