Soud nařídil exekuci na Dopravní podnik Hl. města Prahy, a. s.

Obvodní soud pro Prahu 9 dal za pravdu nevládní organizaci Oživení ve sporu s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DP) a nařídil proti této akciové společnosti exekuci. Dopravnímu podniku hl. m. Prahy tak hrozí, že kvůli své neochotě poskytnout informace o uzavřených smlouvách s firmou Inženýring dopravních staveb nebude moci nakládat se svým majetkem.

Občanské sdružení Oživení požádalo již 2. 10. 2007 Dopravní podnik hl.m. Prahy (DP) o kopie smluv mezi DP a Inženýringem dopravních staveb. Vedení dopravní firmy založené, vlastněné a ovládané hlavním městem Prahou však žádost o informace odmítlo s tím, že se na něj nevztahují povinnosti plynoucí ze zákona o svobodném přístupu k informacím. Na podané odvolání do odmítnutí informace již DP nijak nereagoval. V lednu 2008 musela nevládní organizace podat na DP žalobu, v níž se u Městského soudu domáhala, aby soud DP uložil povinnost o podaném odvolání rozhodnout, neboť DP je povinným subjektem a zákon o svobodném přístupu k informacím se na něj vztahuje. Pražský městský soud shledal podanou žalobu důvodnou a rozsudkem ze dne 16.12.2009 uložil DP povinnost o podaném odvolání rozhodnout a zároveň zaplatit občanskému sdružení náhradu nákladů řízení ve výši 9.568,- Kč. Vedení DP sice náhradu nákladů řízení dle rozsudku sdružení uhradilo, avšak svou povinnost rozhodnout o žádosti o informace i nadále nerespektovalo.Nevládní organizaci nezbylo, než se obrátit znovu na soud, tentokrát s návrhem na nařízení exekuce. Exekuce na výkon pravomocného rozhodnutí byla na DP nařízena usnesením Obvodního soudu pro Prahu 9.

Dalším ignorováním rozhodnutí soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 z 20. září 2011 vystavuje vedení DP neúnosnému riziku nejen městskou společnost, ale i všechny ty, kteří využívají služeb hromadné dopravy v Praze. Pokud totiž společnost nebude i nadále respektovat pravomocné rozhodnutí soudu, může nařízená exekuce ochromit provoz společnosti.

”Dopravní podnik by měl již konečně přenést přes srdce, že jako společnost hospodařící s veřejnými prostředky je povinným subjektem a musí veřejnosti požadované informace poskytnout. Tímto  ignoranským přístupem vzniká společnosti škoda například ve formě nákladů za prohraná soudní řízení. Za toto nehospodárné jednání nese odpovědnost konkrétní osoba a Hl. město Praha jakožto jediný akcionář Dopravního podniku má ze zákona povinnost způsobenou škodu vymáhat.”, říká Štěpán Rattay předseda sdružení Oživení.

Další informace o žalobě protikorupční organizace Oživení, o. s. vůči Dopravnímu podniku hl. m. Prahy najdete na stránkách www.oziveni.pokusnastranka.cz/kauzy/dopravni-podnik-praha/.

Za Oživení, o. s.
Mgr. Petra Bielinová
mob.:605 54 34 19
e-mail: [email protected]

Facebook
Twitter
1 Komentář
  • JANDA
    Vytvořeno: 16:01h, 26 listopadu Odpovědět

    ODVEDLI JSTE VYBORNOU PRACI V TOMTO PRIPADU !

Přidejte komentář