Zpráva o boji proti korupci v ČR za rok 2011

U příležitosti Mezinárodního dne boje proti korupci vydává Oživení i v tomto roce stručnou zprávu o dosažených úspěších na poli boje proti korupci. Chce tak připomenout, že na pozadí velkých korupčních skandálů a zásadních systémových problémů se stále častěji objevují příklady dobré praxe, které je možné rozvíjet, napodobit a podporovat.
Zpráva obsahuje výčet důležitých pozitivních počinů z různých oblastí veřejného života, ať již jde o pokroky v legislativní oblasti, v oblasti politické kultury, v oblasti fungování justice a spravedlnosti nebo aktivit obcí, občanů a firem.

Nejvýznamnějším legislativním protikorupčním opatřením, jehož příprava probíhala v letošním roce, je podle názoru Oživení novela zákona o veřejných zakázkách. Novela, kterou právě projednává Senát, výrazně snižuje limity pro veřejné zakázky malého rozsahu, které v ČR dosud patří mezi nejvyšší v Evropě. Zavádí také povinnost zveřejňovat při veřejných zakázkách dosud nepovinné položky (např. zadávací dokumentaci, či konečnou cenu), čímž umožní efektivnější veřejnou kontrolu nad procesem zadávání veřejných zakázek.
Členové kabinetu Petra Nečase byli v roce 2011 zapojeni do největšího počtu korupčních skandálů v historii České republiky. Ovšem skutečnost, že závažná podezření vedla k odstoupení zatím 5 ministrů lze také chápat jako projev pomalu se probouzející politické kultury. Za důkaz jejího vlivu se dá označit i politická výměna na pražském magistrátu, k níž došlo díky velkému odporu veřejnosti k letité sesterské provázanosti ODS a ČSSD.
I když stíhání a trestání korupce zůstává dlouhodobou slabinou orgánů činných v trestním řízení, v uplynulém roce byla vynesena řada zásadních rozsudků i obvinění v korupčních kauzách. Odsouzeno bylo několik starostů, obvinění se dočkalo také několik ministrů a soudců. Pozitivní dopad by mohla mít rozsáhlá personální výměna na státním zastupitelství, která započala již v minulém roce odvoláním nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké, která byla symbolem a důkazem politického ovlivňování práce státního zastupitelství.
Čím dál více podnikatelů a firem se také zapojuje do nejrůznějších protikorupčních iniciativ, mezi něž patří například Koalice pro transparentní podnikání, Podnikáme bez korupce nebo Nadační fond proti korupci.
Souhrn pozitivních zpráv, který naše letošní zpráva přináší, už není jen povzbuzením pro apatickou veřejnost, ale důkazem jejího rostoucího zapojení. „Letošní rok ukazuje, že změna je možná a to i na poli boje proti korupci,“ říká Štěpán Rattay.

Zde naleznete celé znění Zprávy o boji proti korupci v ČR za rok 2011.

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář