Sázka na špatného koně – Dostihové závodiště v Chuchli

Rozsáhlých machinací a porušení povinnosti při správě cizího majetku se podle nevládní organizace Oživení o. s. dopustil Jiří Slavíček, správce konkurzní podstaty státního podniku Dostihové závodiště Praha. Pro nevýhodný prodej pozemků závodiště v Chuchli firmě Turf Praha a pronájem pozemků za nápadně výhodných podmínek pro společnost TMM, podala protikorupční organizace trestní oznámení k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1, podnět Městskému soudu v Praze ke zproštění funkce správce konkurzní podstaty a podnět k provedení kontroly Nejvyššímu kontrolnímu úřadu.

Podle dokumentů, které občanské sdružení shromáždilo, prodával Jiří Slavíček v průběhu posledních deseti let pozemky závodiště hluboko pod cenou. Prodej proběhl v několika vlnách, vždy mimo dražbu, bez vypracovaných znaleckých posudků a vždy jedinému zájemci společnosti Turf Praha, a. s. Tato společnost je také jediným vlastníkem a je personálně propojena se společností TMM, které konkurzní správce více než deset let umožňoval bezplatné užívání závodiště.

Oživení odhaduje, že tak konkursní správce Slavíček způsobil státnímu podniku škody ve výši desítek miliónů korun. Pokud trestní řízení podezření nevládní organizace potvrdí, Jiřímu Slavíčkovi hrozí až osm let odnětí svobody a také náhrada způsobené škody. „Český právní řád neumožňuje zrušení pro stát zjevně nevýhodných převodů majetku. Nový správce konkurzní podstaty však může po firmě TMM vymáhat bezdůvodné obohacení za užívání pozemků a to až dva roky zpětně,“ upozorňuje Štěpán Rattay, předseda sdružení Oživení.

Bližší informace k případu, včetně trestního oznámení, podněty NKÚ a konkurznímu soudu naleznete zde.

Za Oživení, o. s.

Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení

e-mail: [email protected]

mobil: 777 180 007

Tisková zpráva ve formátu pdf ke stažení zde

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář