Čtvrtina politiků a veřejných činitelů porušuje zákon o střetu zájmů

Oživení podalo oznámení na 122 veřejných funkcionářů, kteří podle zjištění protikorupční organizace porušují zákon o střetu zájmů. Občanské sdružení Oživení prověřilo oznámení o činnostech u 483 osob, na které se zákon vztahuje, tedy členů vlády a dalších vedoucích ústředních orgánů státní správy (například vedoucí Úřadu vlády, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, předseda Českého statistického úřadu, předseda Českého báňského úřadu a jiných), poslanců, senátorů, radních jednotlivých krajů a dále vrcholných představitelů Úřadu pro ochranu osobních údajů, bankovní rady ČNB, NKÚ, Rady pro televizní a rozhlasové vysílání a další. Alarmujícím zjištěním je, že každý čtvrtý z prověřovaných politiků a funkcionářů zákon porušuje.


Podle předsedy sdružení Oživení Štěpána Rattaye je škála přestupků, kterých se politici a funkcionáři dopouštějí, velmi široká. Mnozí, jako například exministři a poslanci Pavel Drobil a Jiří Besser „opomněli“ ve svých přiznáních uvést své podíly v komerčních firmách či účast ve statutárních orgánech firem. Rekordmanem v tomto smyslu je senátor a radní za Královéhradecký kraj Josef Táborský, který působí zároveň v představenstvu společností Centrum evropského projektování, a. s., ZOO Dvůr Králové, a. s., Silvatres HK, a. s., Letecké služby Hradec Králové, a.s. a v dozorčí radě ve společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a. s. Řada politiků a veřejných činitelů (například senátorky Hana Doupovcová, Daniela Filipiová a Alena Gajdůšková nebo poslankyně Miroslava Němcová) zamlčela, že mají živnostenského oprávnění a tudíž mohou podnikat. V ojedinělých případech funkcionáři neuvedli svůj další pracovní poměr (radní Pardubického kraje Jana Pernicová je zároveň ředitelkou školy), případně zatajili hodnotu nabytého nemovitého majetku (poslanec Vítězslav Jandák). Úplný přehled přestupků jednotlivých veřejných činitelů naleznete na internetových stránkách www.oziveni.pokusnastranka.cz.

„Výsledek našeho monitoringu jednoznačně potvrzuje dlouhodobou nevůli našich zákonodárců novelizovat zákon o střetu zájmů, jehož současné znění se v praxi zcela míjí účinkem.“ dodává Štěpán Rattay.

Nejčastěji zákon o střetu zájmů porušují představitelé Moravskoslezského (54,5 procent funkcionářů), Královéhradeckého (44,4 procent funkcionářů) a Libereckého kraje (44,4 procent funkcionářů). Zákon porušuje také více než třetina senátorů a necelá čtvrtina poslanců a členů vlády.

„Kraje, kde nejvíce politiků porušuje zákon, také občanům nejvíce ztěžují kontrolu,“ upozorňuje spolupracující advokátka Oživení Petra Bielinová.

Podle zákona má každý právo nahlížet do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích politiků a funkcionářů a to buď osobně anebo prostřednictvím internetu. Uvedené kraje však poskytují zájemcům přístup k elektronickým datům jen na jeden den. Naopak neomezeně dlouhý přístup, či přístup v trvání jednoho roku poskytuje mandátní a imunitní výbor Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Ústecký kraj a kraj Vysočina. Obstrukce v přístupu k oznámením zaznamenala nevládní organizace i u kraje Plzeňského, Středočeského a v Praze.
Oživení oznámilo zjištěné přestupky veřejných funkcionářů přímo 76 příslušným orgánům státní správy. Politikům a dalším veřejným činitelům hrozí za porušení zákona pokuta do výše 50.000,- Kč. Oživení bude nadále sledovat, jak se jednotlivé úřady s porušením zákona vypořádají.

Za Oživení, o. s.

Mgr. Petra Bielinová, advokát
Mob. 605 54 34 19
Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení
e-mail: [email protected]

Facebook
Twitter
1 Komentář
  • Karel Hvížďala
    Vytvořeno: 23:10h, 17 dubna Odpovědět

    To je zajímavé!

Přidejte komentář