Vláda dostala vysvědčení za boj proti korupci

Protikorupční organizace vystavily vládě „pololetní“ vysvědčení za plnění Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012. Transparency International, Oživení, Otevřená společnost, Ekologický právní servis a Zelený kruh společně udělily vládě 11 známek z hlavních oblastí boje proti korupci. Vysvědčení bude předáno místopředsedkyni vlády Karolíně Peake.

Vláda dostala známky z jedenácti předmětů, které protikorupční nevládní organizace považují v boji proti korupci za prioritní. Hodnotitelé se při udělování známek soustředili na vývoj v prosazování konkrétních protikorupčních opatření v jednotlivých oblastech. Je zřejmé, že vláda Petra Nečase se rozhodně snaží více než vlády minulé, avšak nevládní organizace se domnívají, že je stále co vylepšovat. Navzdory pozitivním krokům, jako je třeba reforma státních zastupitelství, zdařilý návrh regulace lobbingu nebo přístup vlády k vytvoření nové právní úpravy na ochranu oznamovatelů, na vysvědčení přeci jen převládají trojky. Z předmětu „Přístup k informacím“ si dokonce vláda vysloužila pětku, garanti hodnocení ji v této oblasti vytýkají, že pokud by vstoupily současné návrhy změn v platnost, přístup veřejnosti k informacím se naopak zhorší.

Dle závěru „pedagogické rady“ je „hlavním problémem protikorupční strategie to, že nemá stanoveny jasné priority. Úředníci a experti tak pracují na desítkách druhořadých věcí, místo aby soustředili všechny síly na rychlou přípravu klíčových opatření. Neřešené pak zůstávají i poměrně jednoduché změny, jako je například úprava jednacího řádu sněmovny, která by zabránila tzv. poslaneckým přílepkům k zákonům“.

K vysvědčení je připojeno i slovní hodnocení jednotlivých „předmětů“ a jejich podoblastí. Vysvědčení totiž nemá být jen zprávou pro rodiče-občany, ale především zpětnou vazbou a motivací pro vládu a její příslušné resorty, které za plnění jednotlivých bodů protikorupční strategie zodpovídají. Hodnotitelé věří, že připomínky vláda přijme pozitivně jako příspěvek ze strany odborné veřejnosti a bude se snažit své známky ve druhém pololetí vylepšit.

 

Aktualita: Videoreportáž z předávání naleznete ve záznamu konferenci v České televizi:

Vláda dostala na protikorupčním vysvědčení trojky.

 

Přílohy tiskové zprávy:

Vysvědčení Vlády ČR v boji proti korupci

Zpráva o hodnocení jednotlivých předmětů

Tisková zpráva ve formátu pdf

 

 

Pedagogická rada – garanti hodnocení:

  • Ekologický právní servis, o. s.

(Martin Fadrný, e-mail: [email protected], tel.: 775 154 079)

  • Otevřená společnost, o. p. s. – projekt Otevřete.cz

(Oldřich Kužílek, e-mail: [email protected], tel.: 602 358 808)

  • Oživení, o. s.

(Štěpán Rattay, e-mail: [email protected], tel.: 777 180 007)

  • Transparency International – Česká republika, o. p. s.

(David Ondráčka, e-mail: [email protected], tel.: 605 814 786)

  • Zelený kruh, o. s.

(Petra Humlíčková, e-mail: [email protected] , tel.: 732 685 835)

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář