Hlásná trouba radnice Prahy 3 se má stát nejdražším tištěným periodikem v Praze

Městská část Praha 3 plánuje v následujících deseti letech utratit za vydávání Radničních novin přes 63 milionů Kč. Výrobu jednoho výtisku Prahu 3 kalkuluje na téměř 15 Kč, zatímco srovnatelný náklad a rozsah radničního periodika jiné městské části pořídí až jedenáctkrát levněji.

Rada Městské části Praha 3 se v prosinci 2011 rozhodla zajišťovat vydávání svých radničních novin pomocí koncese. Pro kalkulaci předpokládané ceny si dle informací z Kvalifikační dokumentace nechala vypracovat ekonomickou analýzu. Obsah této analýzy však před veřejností důsledně tají. Rozhodnutí městské části neposkytnout až do ukončení koncesního řízení zásadní podklady, na základě kterých bylo rozhodnuto o předpokládané ceně koncese, bylo bohužel posvěceno také pražským magistrátem.

V souvislosti s podezřením na předražení radničního periodika oslovilo Oživení ostatní městské části s cílem získat informace ohledně reálné ceny těchto služeb. S výjimkou Prahy 3 všechny oslovené povinné subjekty informace poskytly zdarma a jsou k dispozici na webových stránkách oziveni.pokusnastranka.cz. Pouze radnice Prahy 3 chce za poskytnutí informací zaplatit s odůvodněním, že musela požadované informace k vydávání radničního periodika mimořádně dlouho vyhledávat, i přestože disponuje interní analýzou zpracovanou pro účely koncesního řízení. Zákon o svobodném přístupu k informacím přitom vychází ze zcela opačného principu: povinné subjekty v zásadě poskytují informace zdarma a pouze v odůvodněných případech mohou požadovat pouze úhradu skutečně vynaložených nákladů.

Z odpovědí městských částí jednoznačně vyplývá, že srovnatelný náklad radničních novin lze vydávat několikanásobně levněji, než jak plánuje v následujících deseti letech Praha 3. „Praha 6 vydává radniční periodikum nákladem 56 tisíc při výrobní ceně 1,34 Kč za jeden výtisk. Naopak Městská část Praha 3 plánuje při nákladu 51 tisíc dosáhnout výrobní ceny téměř 15 Kč bez DPH.“ říká Petra Bielinová, spolupracující advokátka Oživení, o. s.

Přestože radní Prahy 3 plánují utratit za vydávání novin rekordní částku, místní radnice si ponechává naprostou kontrolu nad obsahem radničních novin, neboť Koncesní dokumentace výslovně uvádí, že obsahovou část novin bude koncesionáři dodávat sama MČ Praha 3 pomocí svých vlastních redaktorů. „Jinými slovy ke královsky zaplacené koncesi je třeba připočítat i náklady za práci vlastních redaktorů. Informační vyváženost a objektivitu místního plátku tento předražený smluvní vztah občanům Prahy 3 rozhodně nezaručí.“ dodává Petra Bielinová.

Nezbývá než doporučit voličům z MČ Prahy 3, aby se na důvod tohoto postupu zeptali svých zvolených zástupců na zasedání zastupitelstva, které se koná v úterý 13. března od 15h ve velkém sále hotelu Amedia Hotel Theatrino.

Mgr. Petra Bielinová

tel: +420 605 54 34 19

Příloha:

Srovnání vybraných parametrů radničních periodik

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář