Porušujte zákon o střetu zájmů. Nic se vám nestane

Oživení podalo v únoru 2012 celkem 122 oznámení o přestupcích politiků a jiných veřejných funkcionářů. Jen čtvrtina podnětů byla po dvou měsících nějakým způsobem ukončena. Výsledek řízení známe jen u 8 případů. Úředníci zákon o střetu zájmu neznají, projednávání přestupku jim trvá neúměrně dlouho, přestupek postupují k projednání jinam nebo ještě lépe nedělají vůbec nic.

Protikorupční organizace Oživení podala 122 oznámení o přestupcích veřejných funkcionářů v únoru 2012. Výsledky projednávání přestupků jsou tristní. Konkrétního výsledku s odůvodněním jsme se po dvou měsících dočkali jen v 8 případech. V drtivé většině případů (93%) výsledek řízení stále neznáme. Bez reakce zůstává 15% podaných podnětů. Bez konkrétních výsledků je dalších 58% podnětů (probíhá šetření nebo postoupeno jinému orgánu). Vyrozumění o výsledku řízení jsme obdrželi jen ve čtvrtině případů: skončeno nebo odloženo bylo 31 podnětů. Pouze v polovině odložených případů úředníci své rozhodnutí nějak odůvodnili (8 z 15). U skončených případů jsme odůvodnění neobdrželi nikdy. O způsobu potrestání za přestupek můžeme pouze spekulovat.

Přestupek veřejného funkcionáře projednávají obecní úřady v místě jeho trvalého pobytu. Ty mají do 30 dnů oznamovatele vyrozumět o učiněných opatřeních, ale v praxi se nic konkrétního nedozví. „Konstatování, že bylo postupováno podle zákona o přestupcích, lze jen stěží považovat za relevantní informaci o učiněných opatřeních,“ dodává spolupracující advokátka Petra Bielinová.

Pokud vás zajímá, jak dopadl konkrétní veřejný funkcionář z vašeho okolí, podejte si žádost o informaci na příslušný úřad. Seznam úřadů a veřejných funkcionářů naleznete zde.

Z ne/projednávání podnětů vyplývá, že úředníci neznají ani samotný zákon o střetu zájmů. V několika případech nahlíželi do znění zákona platného do r. 2008. Ještě více zarážející je, když stejný úřad postupuje při projednávání přestupků několika osob procesně zcela odlišně. Město Čáslav projednávalo dva přestupky členů parlamentu ČR. Zatímco přestupek senátora a zároveň starosty projednalo, přestupek poslance postoupilo z důvodu své nepříslušnosti. Obdobně město Žďár nad Sázavou šetří přestupek jednoho poslance, zatímco přestupky druhého poslance a senátora postoupilo. Město Ostrava šetřilo a odložilo přestupky dvou senátorů, přestupek dalšího však postoupilo do Senátu. „Záleží snad na tom, čí přestupek se projednává?“ ptá se spolupracující advokátka Petra Bielinová.

Výsledek projednávání podnětů by se dal shrnout takto: Vážení politici a veřejní činitelé, porušovat zákon o střetu zájmů můžete, nic se vám nestane. A to je špatně. Zákon je nefunkční. Apelujeme proto na vládní činitele a naše zákonodárce, aby podnikli kroky k novelizaci zákona. Ustanovení jednotného dohledového orgánu spolu s revizí kontrolních mechanizmů, které v praxi nefungují, se jeví jako nezbytné.

V Praze dne 11.4.2012

Za Oživení, o. s.
Mgr. Petra Bielinová, spolupracující advokátka
tel: +420 605 543419

Přílohy:

Výsledky a stav projednávání podnětů na porušení zákona o střetu zájmů k 11. 4. 2012

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář