Vsechnyzakazky.cz: veřejné zakázky jednoduše a přehledně

Občanské sdružení Oživení dnes spouští nový webový portál vsechnyzakazky.cz. Portál seskupuje data o veřejných zakázkách zadaných od r. 2007 do přehledných celků a sestav díky čemuž umožňuje uživatelům komplexní pohled na zadávané veřejné zakázky. Hlavním cílem portálu je zpřehlednit finanční toky vydané přes veřejné zakázky a tím zvýšit možnosti jejich veřejné kontroly.

Portál vznikl jako reakce na neutěšený stav oficiálního informačního systému veřejných zakázek (Věstníku veřejných zakázek – dále jen Věstník VZ) a jeho omezené funkce. Ten obsahuje na evropské poměry dost informací, ale je značně nepřehledný a uživatelsky zbytečně složitý. Navíc uživatelům neumožňuje jednoduše vyhledávat, seskupovat a vyhodnocovat informace. Nový portál ocení zejména novináři, podnikatelé, odborníci i běžní občané. Prostě všichni, kteří se z různých důvodů zajímají o trh s veřejnými zakázkami.

„Naší snahou bylo vytvořit nadstavbu současného Věstníku VZ, který by zvýšil informační hodnotu veřejně dostupných informací tak, aby byl pro uživatele jednodušší a poskytoval rychle základní souhrnná data o určitých zakázkách, zadavatelích nebo dodavatelích,“ vysvětluje záměr koordinátor projektu Martin Kameník z Oživení.

Portál je založen na tzv. screen scrapingu – automatizovaném stahování dat z Věstníku VZ a Zakázek pod lupou (databáze zakázek Magistrátu hl. m. Prahy). Výsledkem je vlastní databáze zakázek od r. 2007. Vsechnyzakazky.cz zakázky třídí podle základních kategorií, díky čemuž lze například jednoduše sledovat, co nejčastěji určitý zadavatel nakupuje, komu zakázky zadává, jaký používá druh soutěže, kolik dostává nabídek atp. Nespornou výhodou portálu je, že umožňuje tvořit různé statistické sestavy podle přání uživatelů spolu s exportem dat do formátu xls pro další práci s daty. Prezentované informace navíc mohou být doplněny nebo opravovány samotnými uživateli prostřednictvím komentářů k zakázkám.

Při vývoji portálu jsme, bohužel, narazili na řadu nedostatků v datech oficiálního Věstníku VZ, což podstatně snižuje jeho informační hodnotu systému a komplikuje kontrolu veřejných zakázek. V prvé řadě se jedná o problém identifikace zadavatelů a dodavatelů – jeden subjekt se vyskytuje až pod desítkami různých názvů, nebo názvy zcela nejsou uváděny. Problém by řešilo použití IČO, to ale není uvedeno u 80 % zadavatelů. Tento fakt výrazně ztěžuje např. vyhledání skutečně všech zakázek určitého zadavatele. Dále je to řada chybějících, ale podstatných informací o zadaných zakázkách, např. jaký byl použit druh soutěže, jaká je vysoutěžené cena zakázky atp. „Situace je velmi tristní zejména u IČ dodavatelů, která nový Věstník VZ má k dispozici, ale jednoduše je veřejnosti neukazuje,“ doplňuje spoluautor portálu Jiří Skuhrovec ze společnosti Datlab, s. r. o., která sběr dat provádí. Orientaci ve Věstníku VZ také znesnadňuje „svérázná“ terminologie, která se liší od termínů užívaných v zákoně o veřejných zakázkách.

Portál vsechnyzakazky.cz svými funkcemi některé z uvedených problémů pomáhá uživatelům překonat. Předně užívá srozumitelnou terminologii a díky datovým sestavám umožní najít skutečně všechny relevantní zakázky, např. když je jeden dodavatel uváděn ve Věstníku VZ pod různými zkratkami nebo působí v rámci širšího firemního konsorcia. Možnosti portálu zkvalitnit informovanost o zakázkách jsou i přes jeho funkce omezené, primárně vždy bude záležet na kvalitě údajů v oficiálních informačních systémech.

„Zprovozněním portálu vsechnyzakazky.cz samozřejmě náš projekt nekončí. Plánujeme ho dále vylepšovat a rozšiřovat o další informační zdroje. Taktéž bychom do monitoringu zakázek rádi více zapojili samotné novináře, pro které plánujeme v září 2012 uspořádat workshop o problematice veřejných zakázek, využívání portálu vsechnyzakazky a další analytické práce s daty o zakázkách,“ uzavírá Martin Kameník.

 

Portál vznikl ve spolupráci s Datlab, s. r. o. v rámci projektu Improvement of public procurement systems in Czech and Slovak republics za finanční podpory Siemens Integrity Initiative

 

Za Oživení, o. s.: Martin Kameník, tel: +420 776 230 779

Za Datlab s. r. o: Jiří Skuhrovec, tel +420 602 693 748

 

 

Přílohy

1) Vzory použití portálu

Největší zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění roku 2011:

Nákupy ministerstev:

Přehled firem dodávajících zdravotní techniku:

 

2) Chybné názvy ve Věstníku VZ (ISVZ)

Zadavatelé zadávající pod několika různými názvy komplikují rozumné zpracování dat. Více než 20 různých „úředních“ názvů používá například Ministerstvo Zemědělství, Statutární město Brno, Ministerstvo Obrany, Univerzita Karlova nebo Ředitelství silnic a dálnic ČR. Názvy buď odpovídají vnitřní organizační struktuře, nebo obsahují zkratky překlepy apod. Problém této zdánlivé banality spočívá v nízké dohledatelnosti zakázek v systému ISVZ, ale komplikuje i používání serveru vsechnyzakazky.cz – který seskupuje pouze zakázky kde zadavatel použil stejný název, aby se vyhnul nepřesnostem. Viz např:

město Brno

Ministerstvo obrany ČR

(tyto odkazy neobsahují všechny použité variance názvů, jen ty obsahující vyhledávaná slova, pro zobrazení přehledu zakázek napříč všemi nalezenými subjekty slouží volba Zobrazit sestavu)

Analogická situace je s názvy dodavatelů, které opět do systému ISVZ vkládá zadavatel. Zde je situace ještě pohoršena o fakt, že není dostupné ani IČO dodavatelského subjektu, tedy nelze údaje křížově ověřit. Někteří zadavatelé navíc informace o dodavatelích jednoduše do systému neposílají – například mezi deseti největšími zakázkami ČEZu nalezneme hned čtyři zakázky bez udaného dodavatele, v celkové hodnotě 18 mld. Kč. Viz:

zakázky zadané společností ČEZ

 

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář