MČ Praha 6 – nevýhodná smlouva s JCDecaux

Oživení provedlo v červenci roku 2012 analýzu smlouvy o spolupráci uzavřenou mezi Městskou částí Praha 6 a JCDecaux Městský mobiliář, s.r.o. Smlouva je účinná od 1. 3. 2008 na dobu určitou do 31. 12. 2017. Podpisem uvedené smlouvy získala společnost JCDecaux do pronájmu 15 lukrativních reklamních ploch, za něž měla Městské části Praha 6 platit 400 tisíc korun ročně. K dnešnímu dni však tato částka nebyla ani jednou uhrazena, protože díky nevýhodně uzavřené smlouvě ani být uhrazena nemusela. Placení nájemného Praze 6 je totiž ve smlouvě podmíněno vybudováním 10 reklamních panelů, k čemuž doposud nedošlo. Celá smlouva je ovšem protknuta i dalšími články, které jsou pro Prahu 6 nápadně nevýhodné. Nadto je zřejmé, že JCDecaux za reklamu ve vitrínách, které jí město pronajalo, inkasuje nemalé peníze.

Tato smlouva byla po provedené analýze shledána jako vysoce nevýhodná zejména z následujících důvodů:

  • Článek 4. 2. upravuje splatnost nájemného, které je navázané na podmínku, která nemusí nikdy nastat – ustanovení o platbě nájemného je účinné dnem instalace reklamních vitrín. Nesplnění uvedené podmínky není navíc spojeno s žádnou sankcí. Tato podmínky nebyla doposud naplněna.
  • Článek 8. 2. obsahuje rozhodčí doložku, která prakticky zabraňuje Městské části P6, aby se ve sporech ze smlouvy dovolávala svých práv u soudu.
  • Smlouva je uzavřena na dobu 9ti let.
  • Článek 5. 4. stanoví, že pokud se Městská část P6 stane vlastníkem dalších stánků s reklamními plochami, přednostně je nabídne společnosti JCDecaux za podmínek sjednaných v této smlouvě.
  • Článek 7 zakotvuje, že Praha 6 nemůže smlouvu prakticky vypovědět (pouze z konkrétních taxativně stanovených důvodů), zatímco JCDecaux tuto možnost má.

Oživení tento svůj názor prezentovalo v reportáži ČT:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/212452801240029/titulky/#t=0m26s

Stav ke dni 30.7.2012

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář