Zákon o střetu zájmů je bezzubý

Politici a další vysocí veřejní činitelé, kteří porušují zákon o střetu zájmů, se většinou vyhnou trestu. Vyplývá to ze šetření protikorupční organizace Oživení o.s. Organizace podala v únoru 2012 celkem 122 oznámení o přestupcích poslanců, senátorů a jiných veřejných funkcionářů. Většina pachatelů po půl roce vyšetřování vyvázla bez trestu a jejich skutky jsou nyní promlčené. Úřady, které šetření prováděly, navíc často odmítaly o jeho výsledku a uložených sankcích poskytnout informace.

Nevládní organizace již v roce 2011 zjišťovala, zda vybraní veřejní činitelé (seznam prověřovaných funkcionářů naleznete zde) dodržují ustanovení zákona o střetu zájmů, podle něhož musejí oznámit své podnikatelské aktivity či členství ve statutárních orgánech firem. Ze 483 kontrolovaných tyto podmínky porušilo 122 osob. Příslušné úřady, které podání organizace od února tohoto roku prošetřovaly, však pouze 21 veřejných funkcionářů (17%) shledalo vinnými ze spáchání přestupku podle zákona o střetu zájmu. Přestože zákon umožňuje uložit pokutu ve výši až 50.000,- Kč, nedosáhl této částky ani součet všech udělených pokut. Ve více než třetině oznámených případů nebylo podle úředníků porušení zákona společensky nebezpečné. Ve dvou případech bylo podle názoru rozhodujících orgánů postačující již samotné projednání případu. V dalších čtyřech případech byla veřejnému funkcionáři uložena pouze sankce napomenutí (tabulku s přehledem sankcí najdete zde).

Na svévoli při rozhodování úředníků ukazují nejenom průtahy v celé řadě případů, ale i fakt, že stejné úřady postupují při projednávání stejných přestupků několika osob zcela odlišně. Město Čáslav například přestupek senátora a zároveň starosty Čáslavi (Strnad) projednalo a pochybení neshledalo, ale přestupek jiného poslance (Urban) postoupilo z důvodu své věcné nepříslušnosti do Poslanecké sněmovny. Město Žďár nad Sázavou zase šetřilo přestupek jednoho poslance (Černý), zatímco přestupek jiného poslance (Němcová) postoupilo do Poslanecké sněmovny. Město Ostrava šetřilo a odložilo přestupky dvou senátorů (Guziana, Maštalíř), přestupek dalšího (Besta) však postoupilo do Senátu.

Úřady v Jičíně (Táborský) a Rychnově nad Kněžnou (Dohnálek, Ješina) zase od sebe zjevně v rozhodnutí opisovaly, když vydaly stejný krkolomný text rozhodnutí o odložení věci ve třech různých případech týkajících se různých osob.

Svou špatnou kontrolní funkci se úřady často snaží maskovat tím, že svá rozhodnutí utajují. „Mnoho rozhodnutí jsme získali až na základě stížnosti a opakovaných odvolání, ve dvou případech (Drobil, Udženija) jsme museli podat žalobu a další žaloby nás zřejmě ještě čekají, například ve věci pana Hraběte, Magistrát města Kladna“ uvádí advokátka Petra Bielinová, která se sdružením spolupracuje. Úřady nejčastěji odůvodňují svou neochotu podávat informace o výsledku řízení nutnou ochranou soukromí veřejných činitelů, popřípadě se opakovaně odvolávají na skutečnost, že Oživení není účastníkem přestupkového řízení.

„Výsledky našeho šetření prokazují, že je stávající zákon o střetu zájmu zcela bezzubý a nutně potřebuje další novelizaci,“ uvádí předseda sdružení Oživení Štěpán Rattay. Naposledy byl tento zákon upravován před čtyřmi lety.

V Praze dne 27. 8. 2012

Za Oživení, o. s.
Mgr. Petra Bielinová, spolupracující advokátka
tel: +420 605 543419

Oživení


Prosazujeme principy transparentní veřejné správy a udržitelného rozvoje.

Příloha:

 1. Přestupky veřejných funkcionářů dle zákona o střetu zájmu – graf a komentář
 2. Jmenný seznam vinných veřejných funkcionářů
 3. Konkrétní dostupné výsledky řízení u jednotlivých osob lze zjistit proklikem u každého jednotlivého funkcionáře zde:
  https://oziveni.cz/nase-temata/stret-zajmu/monitoring-sz/

Reportáž České televize ze dne 25. srpna 2012 naleznete zde.

Facebook
Twitter
2 Komentáře
 • Lajos
  Vytvořeno: 01:12h, 15 března Odpovědět

  Jestli by si paní doktorka Bielinová neměla nastudovat příslušné právní předpisy. Potom by zjistila, že správní orgány většinově (co jsem tak prolítl pár záznamů o odložení věci a zastavení) nepochybily. Oživení není účastníkem řízení, úřední osoby mají povinnost mlčenlivosti. Dle zák. o přestupcích se oznamovatel pouze vyrozumívá o učiněných opatřeních – z tohoto rozhodně nevyplývá povinnost posílat mu kopii rozhodnutí či záznamu o odložení. Dle zákona 106/1999 Sb. se na to samozřejmě dostanete, ale v anonymizované podobě. Zde jsou úřady strašeny úřadem na ochranu osobních údajů. Chápu řadového úředníka, že neposkytne, resp. poskytne až na pokyn nadřízeného správního orgánu, než že poskytne rovnou a bude popotahován ze strany ÚOOÚ, což je jedna z velkých brzd demokracie v této zemi.

  • petra
   Vytvořeno: 11:50h, 18 března Odpovědět

   Dobrý den,
   většina úřadů Oživení nevyrozuměla ani ve smyslu zákona o přestupcích. Oživení nikdy netvrdilo, že je účastníkem řízení o přestupcích a informací ohledně výsledku řízení se dovolává zásadně na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Stejně tak nemáme žádné námitky, pokud by úřady rozhodnutí anonymizovaly v souladu se zákonem (např. rodné číslo), nikoliv však vysoko nad rámec zákona (zcela začenit rozhodnutí) a nebo pokud dokonce s poukazem na „ochranu soukromí“ veřejných činitelů neposkytnou vůbec žádné relevantní informace. Informace typu „ve věci bylo postupováno v souladu se zákonem“ či „věc byla vyřízena“ není dle mého přesvědčení ani v souladu se smyslem zákona o přestupcích v tom ohledu, že oznamovatel má být v případě výslovného zájmu automaticky vyrozuměn o učiněných opatřeních. Nicméně je nepochybné, že se dané věci střetávají dvě zcela zásadní ústavní práva a to právo na soukromí (dle mého názoru korigováno již tím, že veřejný činitel vykonává politickou funkci, ke které jej nikdo nenutil a porušil či mohl porušit právě zákon o střetu zájmu, který souvisí s výkonem funkce) a právo na informace. Respektuji Vaše pochopení pro postup úředníků, kteří se zjevně obávají o své pracovní místo. Nicméně obava z persekuce není zákonný důvod pro porušování zákona, potažmo ústavy. O limitech těchto dvou základních práv, pokud jde o výsledky řízení dle zákona o střetu zájmu, v budoucnosti rozhodne na základě žaloby Oživení příslušný soud.
   S pozdravem
   Mgr. Petra Bielinová

Přidejte komentář