Brno-Starý Lískovec – porušení zásad zákona o veřejných zakázkách

Městská část Brno – Starý Lískovec odeslala dne 29. 6. 2012 výzvu k podání cenové nabídky na akci „Koupě nového konvektomatu do školní jídelny pro ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny v Brně – Starém Lískovci“. K výzvě byly zároveň přiloženy zadávací podmínky. Obsahem těchto zadávacích podmínek byla mimo jiné lhůta pro podání nabídek, jejíž konec byl Městskou částí stanoven ke dni 9. 7. 2012, 12 hodin. Dne 9. 7. 2012 v 16:30 hodin odeslala městská část uchazečům, kteří již v termínu dle zadávací dokumentace podali nabídky, vyrozumění, že lhůta pro jejich podání se prodlužuje a bude končit dne 13. 7. 2012 ve 12:00 hodin. Důvodem pro prodloužení lhůty byla dle sdělení Městské části skutečnost, že v době pro podání nabídek byly státní svátky a s ním spojené dovolené.

Uvedený postup jsme shledali v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách (ZVZ), který upravuje zadávací řízení, konkrétně s ustanovením § 6 ZVZ, které stanoví, že zadavatel je povinen při postupu podle ZVZ dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Veřejné zakázky malého rozsahu má zadavatel povinnost zadávat dle ust. § 18 odst. 3 ZVZ při dodržení základních zásad zadávacího řízení.

Zásada transparentnosti byla dle našeho názoru narušena tím, že zadavatel byl již v okamžiku prodloužení lhůty držitelem nabídek podaných v termínu a mohl tudíž znát jejich obsah včetně podané nabídkové ceny. Pakliže se až v tuto chvíli Městská část rozhodla prodloužit lhůtu pro podání, výrazně tím narušila právní jistotu uchazečů. Skutečnost, že v době pro podání nabídek budou státní svátky a s tím spojené dovolené zadavatel musel vědět a předpokládat již v době zaslání zadávací dokumentace a při stanovování termínu pro podávání nabídek. Uvedený postup nás vedl k podezření, že se jedná o účelový postup, který by mohl vést ke sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, kdy zde jednoznačně vznikl prostor pro výhodnější způsob podání nabídky pro některého dodavatele, který nabídku v původní lhůtě nepodal. Tímto byla zároveň porušena zásada rovného zacházení.

Na základě uvedených skutečností jsme zaslali dne 12. 7. 2012 výzvu radním Městské části Brno Starý Lískovec ke zrušení veřejné zakázky. Týden po odeslané výzvě byla radou městské části Brno – Starý Lískovec zakázka zrušena.

Stav ke dni 18. září 2012

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

e-mail: [email protected]

Facebook
Twitter
2 Komentáře
 • Hudlik petr
  Vytvořeno: 23:03h, 13 května Odpovědět

  A co dalsi predrazene zakzky o desitky milionu ve starem liskovci

 • petra
  Vytvořeno: 15:56h, 14 května Odpovědět

  Dobrý den,
  s konrétním podnětem se můžete obrátit na naši právní poradnu: [email protected]
  Petra Bielinová

Přidejte komentář