Hlavní město Praha – diskriminační kritéria zakázky malého rozsahu

Oživení obdrželo v rámci své činnosti podnět týkající se zakázky malého rozsahu, jejíž technické parametry měly být zadavatelem – Hlavním městem Praha diskriminačně nastaveny. Hlavní město uveřejnilo v červenci roku 2012 na elektronické úřední desce výzvu k předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na ,,Nákup elektrokol“.  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 350.000,- Kč.

Dle našich informací byly vybrané požadavky na dodavatele tak, jak je zadavatel stanovil ve výzvě k předložení nabídek, konkrétně v bodu 3. výzvy –  Předmět zakázky, nastaveny diskriminačním způsobem, aby je mohl splnit pouze jeden konkrétní dodavatel. Tento postup zadavatele byl dle našeho názoru v rozporu se zásadami rovného zacházení a zákazu diskriminace, tak jak je stanoví zákon o veřejných zakázkách, kdy takto zvolené parametry byly diskriminační, představovaly nepřiměřené zúžení zadání veřejné zakázky a neposkytly žadatelům dostatečný prostor k rovné soutěži.

Bod 3. Výzvy k předložení nabídek obsahoval následující technické parametry:

 • Váha do 15 kg
 • Dojezd na jedno nabití min 60 km
 • Kotoučové brzdy s hydraulickým ovládáním
 • Možnost změny výkonu motoru (vícestupňový měnič)
 • Nosnost minimálně 90kg
 • Odpružení zadního kola
 • Akumulátory na bázi Lithia (liON)
 • Schopnost dosáhnout provozní rychlost min 25km/h
 • Možnost rychlého složení do přepravní polohy bez použití speciálního nářadí
 • Ukazatel stavu nabití baterie
 • Ergonomické nastavení sedla a řídítek ve 2 osách
 • Asistované šlapání
 • Integrovaný zámek kola s kódem

Tyto požadavky byly dle našich informací natolik konkrétní, že vyvolávaly pochybnosti ve smyslu, že zakázka byla určena jedinému dodavateli a to konkrétně dodavateli elektrických kol Gocycle G2R. Jejich specifikace je uvedená na následujících webových stránkách: http://www.citybikes.cz/eshop/elektrokola/lehke-skladaci-elektrokologocycle-g2r.html.

Výše uvedený předmět zakázky v bodě 3. výzvy se ve významných bodech shoduje se specifikací kol Gocycle G2R uvedeného dodavatele a v parametrech brzdový systém – Integrované hydraulické kotoučové brzdy, ergonomické nastavení sedla a řidítek ve 2 osách, odpružení zadní kyvné vidlice, hmotnost 14,9 kg, prakticky vylučoval možnost dodání jiného produktu na trhu v segmentu elektrokol.

Oživení proto podalo výzvu členům kontrolního výboru a primátorovi Hlavního města Prahy ke zrušení uvedené veřejné zakázky. Následně bylo Oživení informováno o zrušení zadávacího řízení této veřejné zakázky. Současně jsme obdrželi vyjádření primátora Hlavního města Prahy k naší výzvě, které bohužel neobsahuje odůvodnění, proč byla zakázka zrušena. Naproti tomu obsahuje mylný výklad zákona o veřejných zakázkách, v např. následujícím tvrzení:

,,Současně ve věci Vaší výzvy ke zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu konstatuji, že Vaše podání a v něm uvedený požadavek nemají oporu v právních předpisech a nelze se tímto způsobem po veřejném zadavateli dožadovat jakýchkoliv úkonů…..Získá-li některý z potenciálních uchazečů dojem, že zadavatel porušil některým svým úkonem ZVZ, je oprávněn se obrátit na ÚOHS, který provede potřebné kroky a sdělí zadavateli své rozhodnutí, případně může svůj podnět předat zadavateli. Nelze proto akceptovat a po zadavateli spravedlivě požadovat, aby tento postupoval dle Vaší výzvy.

Uvedené tvrzení bohužel nelze považovat za relevantní. Pokud je zde důvodné podezření, že zadání veřejné zakázky neproběhlo v souladu se zákonem, je ÚOHS v zásadě povinen z moci úřední zahájit řízení (§ 113,114 ZVZ). Přitom podle konstantní judikatury Krajského soudu v Brně je „důvodné podezření“ potřeba vykládat široce, k zahájení řízení by měla postačovat určitá pochybnost o tom, zda zadávací řízení probíhalo v souladu se zákonem. Podnět ÚOHS k tomu, aby zahájil řízení z moci úřední, může dát každý.

Účelem naší výzvy adresované vedení hlavního města bylo upozornit na nezákonný postup, který lze ještě zvrátit zrušením této zakázky. Pokud by totiž zakázka byla za uvedených podmínek zadána a byla by uzavřena smlouva s vítězným dodavatelem, je zřejmé, že by Oživení (či kdokoliv jiný) disponoval právem obrátit se s podnětem k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele na ÚOHS. Není tedy pravdou, že na ÚOHS má právo se obracet pouze některý z potenciálních uchazečů, jak mylně uvádí primátor Hlavního města Prahy.

Stav ke dni 18. září 2012

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

e-mail: [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář