Kraje v otevřenosti vůči občanům pokulhávají

Jen dva kraje – Praha a Jihočeský – mají na svých stránkách zveřejněnou databázi smluv, které uzavírají. Velmi špatně si kraje vedou také v otázce zveřejňování seznamu faktur, nebo informací o nemovitém majetku krajů. Vyplývá to z projektu Hodnocení transparentnosti krajů, které v Česku poprvé provedla protikorupční organizace Oživení ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla.

Hodnocení odhalilo nedostatky i v dalších z deseti hodnocených oblastí. Pouze Praha a Jihomoravský kraj mají vytvořený a schválený etický kodex zastupitele. Naproti tomu etický kodex zaměstnanců chybí pouze ve Středočeském kraji. „Je zřejmé, že krajští zastupitelé nejsou příliš iniciativní v přijímání etických kodexů pro sebe samé, ale u etických kodexů pro zaměstnance kraje jim vůle nechybí,“ řekl projektový koordinátor Vít Sochovský z Oživení.

Jihomoravský kraj a Praha ovšem zaváhaly jinde. V době hodnocení stále neměly pravidla pro zadávání veřejných zakázek v souladu s dubnovou novelou zákona o veřejných zakázkách. „Lépe si v tomto ohledu nevedly ani Středočeský a Moravskoslezský kraj, kdy jeden pravidla neposkytl a druhý žádná nemá,“ řekl Jiří Knitl, manažer Fondu Otakara Motejla, který se na Hodnocení krajů podílel.

Ani v jednom z krajů dále neexistují pravidla pro účast volených zástupců kraje v dozorčích radách obchodních společností a pravidla pro jejich odměňování. Žádný z krajů také neumožňuje nahlédnout do přehledu docházky jednotlivých zastupitelů na zasedání.

Politici slibují změny

Díky přímé konfrontaci s výsledky hodnocení v předvolebních speciálech Václava Moravce už padly ze strany politiků první sliby na zvýšení transparentnosti. Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný se zavázal zveřejnit seznam faktur ještě do konce tohoto volebního období a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek připravit rozklikávací rozpočet již na rok 2013. V Plzeňském kraji vnímají lídři šesti nejsilnějších politických stran chybějící etický kodex zastupitele jako dluh vůči veřejnosti a všichni se shodli na nezbytné nápravě.

8 500 korun za přístup k informacím

Hodnocení krajů bylo sestaveno na základě informací uveřejněných na jejich webových stránkách a odpovědí zaslaných na žádosti o informace podle zákona č. 106 o svobodném přístupu k informacím. Zatímco všechny ostatní kraje tyto údaje poskytly bezplatně a včas, Plzeňský kraj si za vyhledávání informací naúčtoval 8 500 korun.

Více informací na www.hodnocenikraju.cz

Kontakt

Vít Sochovský
Oživení
776 183 711
[email protected]

Hana Škodová
Fond Otakara Motejla
724 039 212
[email protected]

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář