Koho má rád primátor, dostane zakázku?

Advokátka Petra Bielinová, která úzce spolupracuje s občanským sdružením Oživení, na svém blogu na Aktuálně.cz popisuje situaci kolem primátora Českých Budějovic. Ten byl obviněn počátkem září z trestného činu zneužití úřední osoby, neboť měl podepsat Dodatek ke smlouvě, ačkoli k tomu nebyl oprávněn.

Primátor si je vědom, že dodatek nebyl radou města schválen, ale hájí argumenty, že dodatkem nedošlo ke změně předmětu díla ani ke zvýšení ceny. Z toho vyvozuje, že postavení města se jím nezměnilo. Primátor ovšem nemá dle zákona o obcích právo samostatně rozhodovat o smlouvě, která bude uzavřena.

K tomu je oprávněno výhradně zastupitelstvo nebo rada města. Je tedy patrné, že primátor Českých Budějovic pochybil, když o dodatku rada nikdy nejednala. Svých pravomocí by si měl být primátor Thoma vědom, neboť je v čele města od roku 2006. A v situaci, že by nevěděl, nic to neřeší, neboť neznalost zákona neomlouvá.

Petra Bielinová zpochybňuje i tvrzení, že městu nevznikla škoda: „dodatek č. 2 využitím opčního práva dle článku 7.8 smlouvy o další tři roky prodloužil spolupráci města se společností BIT SERVIS, spol. s r.o. a změnil i výčet nově pronajatého HW zařízení a SW vybavení.“

Celý článek viz Eurozprávy.cz

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář