Krematorium Pardubice

Do právní poradny občanského sdružení Oživení přišel v listopadu 2011 podnět upozorňující na nestandardní výběrové řízení, jehož zadavatelem byly Služby města Pardubic, a.s. Po zhodnocení případu se občanské sdružení Oživení rozhodlo podat v této věci podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Již v říjnu 2011 obdržela právní poradna Oživení podnět týkající se výběrového řízení na dodávku dvou kremačních pecí pro Pardubické krematorium. Výběrové řízení vypsala společnost Služby města Pardubic, a.s., ve které je stoprocentním akcionářem město Pardubice. Celé řízení probíhalo mimo režim zákona o veřejných zakázkách, přestože zakázka převyšovala zákonem stanovený limit pro veřejné zakázky malého rozsahu. Ve chvíli, kdy se podnět k Oživení dostal, již ale bylo výběrové řízení samotným zadavatelem zrušeno.

Vzápětí ovšem Služby města Pardubic vypsaly výběrové řízení na dodavatele generální opravy kremačních pecí, které zveřejnily na svých webových stránkách. Přestože Služby města Pardubic neuvedly předpokládanou hodnotu zakázky, byla tato dle informací Oživení výrazně vyšší než 2 miliony Kč. Znovu tedy nešlo o veřejnou zakázku malého rozsahu. V uveřejňovacím subsystému informačního systému veřejných zakázek však tato zakázka zveřejněna nebyla a také další skutečnosti nasvědčovaly tomu, že Služby města Pardubic opět nepostupují dle zákona o veřejných zakázkách.

Tento postup občanské sdružení Oživení neshledalo za odůvodněný, jelikož Služby města Pardubic nepochybně naplňují definici veřejného zadavatele dle zákona o veřejných zakázkách. Předně byla tato společnost založena statutárním městem Pardubice a tato veřejnoprávní korporace je zároveň jeho jediným akcionářem. Do předmětu podnikání Služeb města Pardubice patří mimo jiné provoz krematoria a provozování pohřební služby, tedy jednoznačně činnosti spadající pod oblast uspokojování potřeb veřejného zájmu. Právě s činností pohřební služby a krematoria je spjata také předmětná zakázka na opravu kremačních pecí.

Na základě všech výše uvedených skutečností podalo dne 2. 12. 2011 Oživení podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na přezkoumání úkonů Služeb města Pardubic při zadávání výběrového řízení na dodavatele generální opravy kremačních pecí. Vzhledem k okolnostem případu Oživení současně navrhlo přezkoumat, zda se v průběhu předchozích let neodchýlily Služby města Pardubic od povinných postupů předepsaných zákonem o veřejných zakázkách tím, že dosud nikdy nevystupovaly jako veřejný zadavatel.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přezkoumal postup Služeb města Pardubic a rozhodl v souvislosti s podnětem Oživení o zahájení správního řízení. Následným rozhodnutím ÚOHS potvrdil názor Oživení a městské společnosti uložil pokutu 70 000,- Kč s odůvodněním, že její postup mimo režim zákona mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Stav ke dni 15. 10. 2012

V případě jakýchkoliv dotazů nás nevahejte kontaktovat.

e-mail: [email protected]

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář