Praha 6 neumí odůvodnit chystané zakázky za více jak půl miliardy

Městská část Praha 6 se chystá vyhlásit dvě velké zakázky na údržbu městské zeleně, úklidové práce a údržbu odpadkových košů v celkové hodnotě 610 mil. Kč na dobu 4 let. Podle nového zákona o zakázkách musí u tak velkých zakázek nejprve městská část, jako zadavatel, zpracovat odůvodnění zakázky a to předložit zastupitelstvu ke schválení, což se také v září stalo. Bohužel předložená odůvodnění obou zakázek nesplňují zákonem stanovené nároky a neobjasňují důvody pro zadání zakázky v této podobě, ani podmínky soutěže.

Dne 14. září 2012 zastupitelstvo MČ Praha 6 schválilo tzv. odůvodnění k veřejným zakázkám Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací za 550 mil. Kč a Instalace, údržba a provoz odpadkových košů za 60 mil. Kč. Povinnost zpracovat odůvodnění zakázky vyplývá z novelizovaného zákona o veřejných zakázkách. Obě zakázky navíc svou hodnotou spadají do kategorie tzv. významných zakázek, proto jejich odůvodnění musí před vyhlášením zakázky schválit zastupitelstvo. Právě nová zákonná povinnost má předcházet špatně nastaveným nebo narychlo vyhlášeným zakázkám šitých na míru konkrétním dodavatelům. Také má přimět zadavatele, aby přípravě mnohamiliónovým zakázek věnovali mnohem větší pozornost a byli schopni je veřejně obhájit. Kvalita odůvodnění zakázky je klíčová pro předcházení problémů ve výběrovém řízení nebo realizaci veřejné zakázky.

To se však v případě MČ Prahy 6 nestalo. K oběma zakázkám byly na zastupitelstvu předloženy velmi neúplné dokumenty k jejich odůvodnění, které prakticky žádné odůvodnění neobsahují a jen popisují plánovaná kritéria soutěže a požadavky na dodavatele

„MČ Praha 6 jako zadavatel zakázky si velmi svévolně vyložila slovo „odůvodnit“. Ze schválených dokumentů se prakticky nelze dozvědět nic o důvodech, proč zadavatel zvolil právě taková kritéria soutěže, nároky na dodavatele, stanovené smluvní podmínky atp. “ konstatuje Martin Kameník z Oživení.

Není například jasné, proč MČ Praha 6 požaduje k realizaci zakázky na údržbu zeleně právě sekačky se záběrem 110 – 150 cm, 15 vozů typu multikára, proč počet zaměstnanců dodavatele musí být alespoň 200 osob v posledních 3 letech nebo jakým způsobem zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu zakázky ve výši 550 mil. Kč. Obdobná pochybení se vyskytují také v odůvodnění zakázky na instalaci, údržbu a provoz odpadkových košů.

Způsob rozhodování o těchto zakázkách považuje Oživení, vzhledem k výši těchto zakázek, za nekvalitní, neodpovědné a málo transparentní. MČ Praha 6 navíc tímto způsobem porušila zákon o veřejných zakázkách, protože prakticky v dokumentech nevysvětluje důvody pro navrhované podmínky soutěže o zakázky.

Proto dnes Oživení vyzývá zastupitele městské části, aby zrušili usnesení schvalující odůvodnění obou zakázek a pověřili Úřad MČ Praha 6 zpracováním nových odůvodnění, která budou splňovat zákonné povinnosti. V opačném případě zváží Oživení podání podnětu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Za Oživení, o.s,

Martin Kameník,

[email protected],

tel.: 776 230 779

ke ztažení

Výzva zastupitelům MČ Praha 6

Odůvodnění zakázky na instalaci, údržbu a provoz odpadkových košů

Odůvodnění zakázky na údržbu zeleně a úklid

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář