Jedničky a nuly za 100 000 000 000

IT firmy si rozdělily česká ministerstva a státní úřady. Z rozpočtu k nim plynou ročně desítky miliard.

Ministerstvo financí v létě testovalo dva somálské běžce. Pro případ, že by resort zrušil datové systémy a vrátil se zpět k papírovým dokumentům, které by bylo potřeba přenášet osobně mezi jednotlivými finančními úřady. K neuvěření? Tato fiktivní zpráva byla součástí reklamní kampaně na superúředníky, kterou financovala ICT unie. Profesní asociace, pod jejíž křídla spadá necelá stovka nejvýznamnějších technologických firem působících na českém území, se touto provokativní formou snažila poukázat na situaci, jak by vypadal chod státu, pokud by vypnul všechny počítače a nahradil jejich výkon prací úředníků. Druhým cílem pak bylo prezentovat informační a telekomunikační technologie (ICT) jako vhodný nástroj pro zefektivnění státní správy. Jen v letošním roce se totiž objevila řada případů, které mediální obraz tohoto oboru výrazně poškodily.

Týdeník Ekonom oslovil 40 státních úřadů a podniků, aby jejich výdaje na IT podrobněji zmapoval. Z výsledků vyplývá, že například všechna ministerstva mají pro letošní rok na nákup a provoz informačních technologií připraveno více než devět miliard korun.

„Nelze ale již hovořit o korupci v takové podobě, v jaké je obecně vnímána, ale jde o klientelisticko-podnikatelsko-politický systém, který již není pod kontrolou státu,“ kritizuje současný stav Petr Soukenka, analytik Nadačního fondu proti korupci. Podle něho jsou veřejné zakázky v ICT realizovány na základě vzájemné dohody všech zainteresovaných stran, tedy i státních subjektů, a to bez ohledu na to, jaká ztráta státu vznikne.

Často přitom nemusí jít u úmyslné předražení zakázky, ale nadhodnocení vznikne z neznalosti úředníků, jaký produkt vlastně potřebují. „Oproti jiným oborům se IT překotně vyvíjí, silněji než v jiných oborech se zde projevuje informační asymetrie – zadavatelé často nerozumějí poptávaným softwarovým řešením, obecně hůře mohou posuzovat přiměřenost cen a kontrolovat plnění IT dodávek a služeb,“ shrnul Martin Kameník z protikorupční neziskové organizace Oživení základní argumenty pro vyšší riziko předražování tendrů nebo vypisování zcela neúčelných a zbytečných zakázek.

Celý článek viz Ekonom.cz

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář