Pražská vlaštovka – Praha 10 vymáhala škodu po vlastních úřednících

Městská část Praha 10 v r. 2009 realizovala projekt ,,Úřad přátelský podnikatelům“ s finanční podporou 11 mil. Kč od Hlavního města Prahy. Za porušení zákona o veřejných zakázkách dostala městská část od Hlavního města Prahy na jaře roku 2012 pokutu 848 tisíc Kč, která se stala škodou na vrub rozpočtu Prahy 10. Díky intervenci Oživení u zastupitelů Prahy 10, městská část určila osoby odpovědné za škodu a vymohla po nich náhradu alespoň části škody ve výši 350 tisíc korun. Je to výjimečný případ, u kterého se neopakuje obvyklá praxe, kdy za způsobenou škodu není vyvozena žádná osobní odpovědnost a náhrada škody je zaplacena z veřejného rozpočtu.

Oživení apelovalo na Prahu 10, aby určila odpovědné osoby a vymáhala po nich vzniklou škodu. Ještě v červnu letošního roku městská část uvedenou částku nepovažovala za škodu a současně konstatovala, že nelze stanovit odpovědné osoby, neboť se v průběhu projektu střídaly. Oživení proto následně v září vyzvalo k vymáhání uvedené částky zastupitele městské části, neboť hrozilo její promlčení a tedy i konec nadějí na případné vyvození odpovědnosti. Praha 10 nakonec v říjnu letošního roku své předchozí stanovisko přehodnotila a rozhodla se škodu vymáhat mimosoudní cestou.

Desátá městská část vymohla po odpovědných osobách bezmála 350.000 Kč. Jednalo se o 2 zaměstnance přímo odpovědné za chybný postup a externího zpracovatele projektové dokumentace. Vůči osobě, která byla zodpovědná za aplikaci postupu, jenž byl v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, byla uplatněna náhrada škody ve výši 174.677 Kč. Vůči osobě zodpovědné za technickou přípravu projektu pak byla uplatněna sankce ve výši odebraného osobního příplatku 75.000 Kč. Zpracovatel projektové dokumentace se zavázal uhradit Praze 10 částku 100.000 Kč.

Přístup Prahy 10 lze považovat za spíše ojedinělý úkaz. Například hlavnímu městu Praze byly, dle jejích vlastních informací, v letech 2010-2012 uloženy finanční sankce v celkem 35 případech. Oživení se v této souvislosti ptalo, ve kterých případech Praha přistoupila k vymáhání škody po odpovědných osobách (zejména úřednících a veřejných funkcionářích) a v jaké výši byly škody uhrazeny a kým, popř. zda, po kom a v jaké výši jsou vymáhány. Zaměstnanci magistrátu překvapivě jednoznačně odpověděli, že: ,,nebylo v žádné výše uvedené věci zjištěno, že by bylo hlavním městem Prahou přistoupeno k případnému vymáhání škody po zodpovědných osobách.“

,,Bohužel tento negativní trend sledujeme již dlouhodobě. Náš průzkum z roku 2009 ukázal, že i když si 76 % samospráv uvědomilo, že jim byla způsobena škoda, v 90 % případů ji nevymáhalo, ačkoliv jim tuto povinnost ukládá zákon. S o to větším překvapením jsme přijali rozhodnutí Prahy 10, která naopak k vymáhání alespoň části konkrétní způsobené škody zodpovědně přistoupila“, konstatuje Lenka Franková z občanského sdružení Oživení.

Podrobnější informace k celému případu naleznete zde: https://oziveni.cz/kauzy/vymahani-skody-po-odpovednych-osobach/

Za Oživení, o. s,

Lenka Franková,

[email protected], tel.: 776 818 765

Facebook
Twitter
2 Komentáře
 • alena
  Vytvořeno: 16:15h, 29 listopadu Odpovědět

  Vskutku ohromující úspěch – pomocí programu za 11 mil. vymoci celých 350 tis.!!!!!!!!!

  • lenka.frankova
   Vytvořeno: 12:29h, 30 listopadu Odpovědět

   Dobrý den paní Aleno,
   děkujeme za Váš komentář. Obávám se, že došlo z Vaší strany k nesprávnému pochopení podstaty celé kauzy. Nejednalo se zde o vymáhání škody z částky 11 milionů, což byla výše celkové dotace, ale z částky více než 800 tisíc – pokuty za nedodržení podmínek programu dotace. 350 tisíc korun je více než 1/3 uvedené pokuty, kterou budou hradit odpovědné osoby a nikoliv městská část z vlastního rozpočtu. Jde o velmi ojedinělý příklad, který je v dané oblasti úspěchem.

Přidejte komentář