Čerpejte dotace k soukromým účelům – Státní zemědělský intervenční fond vás nepotrestá

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) poskytl v roce 2011 fyzické osobě dotaci ve výši bezmála 1 milion korun na rekonstrukci sportovního sálu, jehož užívání mělo přispět k rozvoji turistického ruchu v obci Lovčice. Zrekonstruovaný objekt ovšem není užíván k účelu, ke kterému má sloužit, respektive je doposud pro veřejnost uzavřen.

Účelem dotace byla nejen obnova sálu, ale také s tím spojený rozvoj turistického ruchu a zvýšení variability volnočasových aktivit pro obyvatele Lovčic u Nového Bydžova a jejího okolí. Rekonstrukce objektu byla dokončena na začátku roku 2012 a v červnu téhož roku byla provedena kontrola plnění projektu ze strany poskytovatele dotace – SZIF. Fond ve svých zjištěních konstatoval, že od počátku roku 2012 je sál uzavřen a znepřístupněn veřejnosti. Kdo se domnívá, že takto zásadní porušení podmínek přidělení dotace musí znamenat adekvátní postih příjemce, bude zřejmě překvapen. Jako sankci totiž navrhl poskytovatel dotace následující: ,,znovu otevřít sál a užívat ho k účelu uvedenému v projektu“. Jako lhůtu pro odstranění nedostatků dal příjemci dotace překvapivě velkorysou lhůtu 18 měsíců.

Otázkou také zůstává nakolik, a zda vůbec může být účel dotace v budoucnu naplněn. Oživení zjistilo, že obec Lovčice, která má přibližně 700 obyvatel, totiž čerpala v roce 2009 z obdobného fondu finanční prostředky na rekonstrukci tělocvičny ve výši téměř 6 milionů korun, tedy na zcela shodný účel, jako výše zmiňovaný žadatel na rekonstrukci sportovního sálu. Obec Lovčice dle plánu rozvoje obce v letech 2012-2016 navíc plánuje stavbu nového sportovního areálu, kdy s využíváním zrekonstruovaného sálu není počítáno.

„Jedná se o selhání mechanismů kontroly naplňování účelu přidělených dotací, kdy v situaci zjištění velmi závažných nedostatků, nečiní poskytovatel dotace dostatečně razantní kroky k nápravě. Současně opomíjí fakt, že se prakticky jedná o umělé vytváření veřejných potřeb za účelem čerpání veřejné podpory pro soukromé účely,“ konstatuje Lenka Franková z Oživení.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem sdružení Oživení podalo podnět ke kontrole uvedeného projektu Ministerstvu zemědělství ČR.  

Podrobnější informace k celému případu naleznete na: https://oziveni.cz/lovcice-dotace-na-rekonstrukci-soukrome-budovy/

 

Za Oživení, o. s,

Lenka Franková,

[email protected], tel.: 776 818 765

 

Tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář