Odmítnutí dohledu nad hospodařením stran ukazuje odpor politiků k funkční kontrole stranických financí

Vláda na svém dnešním jednání odmítla zřízení nezávislého úřadu, který by kontroloval hospodaření politických stran. Jedná se přitom o nejdůležitější bod projednávaného návrhu zákona. Bez kontroly nad dodržováním pravidel jsou navrhované změny bezzubé, tvrdí protikorupční organizace.

 „Právě nezávislá a proaktivní kontrola je nezbytností. Zveřejnění informací nestačí, veřejnost nemá pravomoci získávat potřebné podklady k ověření pravosti odevzdávaných dat. Kritizovaná finanční náročnost úřadu je spíše zástěrkou – jednalo se o relativně levný úřad, který by se České republice rozhodně vyplatil a navíc mohl dohlížet i na další oblasti jako je střet zájmů či lobbing,“  říká Magdaléna Klimešová z EPS.

Stávající zákon je zcela nedostatečný, praxe financování stran kritická. Zásadními problémy je to, že:

–          Hospodaření stran je neprůhledné. Zveřejňuje se málo údajů bez podrobností. Strany získávají finance např. od anonymních firem.

–          Hospodaření stran nepodléhá důvěryhodné nezávislé obsahové kontrole.

–          Data o financování jsou pro veřejnost dostupná v jediné vytištěné kopii v Parlamentu ČR.

–          Dlouhodobě se spekuluje o černých kontech velkých stran.

–          Stávající praxe přispívá k privatizaci politiky.

Potřebnost změn dokládá nejen tvrdá mezinárodní kritika, ale především řada korupčních kauz spojená se stranickým hospodařením. Navrhovaný zákon považovaly protikorupční organizace za poměrně velký krok správným směrem a úpravy jeho stávající verze budou pečlivě sledovat. Je totiž nutné zajistit nejen výrazné zvýšení transparentnosti, ale právě i obsahovou kontrolu spojenou s pravomocemi ukládat adekvátní sankce. A právě to je nyní v ohrožení.

 „Vzhledem k odmítnutí úřadu budeme o to více požadovat doplnění dalších opatření jako je např. častá rotace či zdvojení auditorů, transparentní účty na veškeré finance stran, auditování vlastněných firem či povinnost převádět částky nad 10.000,- pouze bezhotovostně. Zároveň stále zůstává otázka, kdo by měl kontrolu provádět. Stávající kombinace auditorů a samotných poslanců je zcela nedostatečná, doplňuje Radim Bureš z Transparency International.

Níže podepsané nevládní organizace kritizují vládu za odmítnutí zřízení dohledového orgánu. Tento krok velmi výrazně oslabuje hodnotu předkládaného zákona. Odmítnutí tohoto zásadního protikorupčního návrhu znamená, že proklamované snahy o vyřešení tohoto zásadního problému naší demokracie nejsou míněny vážně.

Ekologický právní servis, Transparency International – Česká republika, Oživení, Nadační fond proti korupci, Inventura demokracie, Naši politici.

Poziční dokument nevládních organizací k hospodaření politických stran

Infolist k návrhu dohledu nad stranickým financováním

Celé znění tiskové zprávy

 

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář