Schválí nebo pohřbí zítra vláda protikorupční novelu zákona o obcích?

Na zítřejším jednání se bude vláda zabývat jedním z hlavních bodů své protikorupční strategie [1], novelou zákonů o obcích, krajích a Hl.m.Praze [2]. Nejdůležitější novelizační body sanují díry v zákoně, kvůli kterým mohla vedení některých samospráv nakládat nehospodárně s veřejným majetkem před zraky občanů a opozičních zastupitelů. Změny jsou sice většinou pouhým kompromisem, přesto však novela přinese důležitá zlepšení [3].

Tisková zpráva Oživení, o.s., Transparency International ČR, o.p.s. a Otevřené společnosti, o.p.s.

V Praze dne 8. 1. 2013

Předložení novely vládě je už o rok opožděno vůči původnímu harmonogramu stanoveném v protikorupční strategii. Naposledy vláda odložila projednávání novely v září. Protikorupční organizace, které proces přípravy novely dlouhodobě sledují a připomínkují, vyzývají vládu, aby se postavila za svoje ministerstvo a návrh předložila parlamentu. V případě dalšího odložení novely dá zelenou dalším defraudacím veřejného majetku po vzoru známých kauz z Liberce, Karlových Varů, nebo Chebu [4].

Základní problematické oblasti, které dotčené zákony doposavad neřešily, a v nichž novela přináší změny, se dají shrnout do 4 základních bodů [5]:

 • hospodárnost nakládání s majetkem
 • sankce za porušení povinnosti vymáhat škody způsobené samosprávě
 • transparentní smluvní vztahy a rozhodování volených orgánů
 • vymahatelnost práva zastupitele na informace

Dalšímu souvisejícímu bodu se věnuje novela tiskového zákona [6]:

 • zneužívání radničních zpravodajů vedením samospráv ke kontinuální politické kampani

Ad [1] Body 1.1 – 1.5 Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 http://bit.ly/13fZcrw.

Ad [2] Návrh novely http://bit.ly/URJuQj je doplněn několika dalšími návrhy změn v průvodní zprávě http://bit.ly/UwiMKn.

Ad [3] Shrnutí a stručné zhodnocení nejdůležitějších novelizačních bodů: http://bit.ly/WpnNDZ.

Ad [4] Starší stručné shrnutí typických příkladů špatné praxe prodeje majetku obcí: http://bit.ly/VGn2dH; detailní rozbory v 3. kapitole této publikace: http://bit.ly/13ehSI.

Ad [5] Podrobnější rozvinutí uvedených oblastí naleznete zde: http://bit.ly/V4lH0H.

Ad [6] Návrh novely tiskového zákona je v 2. čtení v PSP http://bit.ly/UDOyqB.

 

Jan Kotecký

Oživení, o. s.

jan.kotecky(zavináč)oziveni.pokusnastranka.cz

tel: 725 919 943

 

Oldřich Kužílek

Otevřená společnost, o.p.s., projekt Otevřete.cz

kuzilek(zavináč)otevrete.cz

 

Vladan Brož

Transparency International ČR, o. p. s.

broz(zavináč)transparency.cz

tel.: 608 181 474

 

Tisková zprávu si můžete stáhnout zde.

Facebook
Twitter
2 Komentáře
 • Vlasta Krbová
  Vytvořeno: 20:13h, 01 ledna Odpovědět

  Vážení, cca 15 let se snažím domoci práva na bezproblémové informace o jednání a usnesení zastupitelstva obce Růžďka i o jednání vedení obce vůči občanům. Stav je stále horší. Dříve informace o jednání zastupitelstva vyhlašoval obecní rozhlas, nyní se o něm dovím jen z internetu.Mám možnost to zjistit z úřední desky s dálkovým přístupem nebo fyzické u budovy OÚ, který je ale pro mne i řadu daklších občanů dost vzdálený. Obec je umístěná v dlouhém horském údolí.
  Dříve na úřední desce byly zveřejněny zápisy ze zasedání zastupitelstva, pak jen výpis usnesení ze zápisu, od 6.1.2014 na úředních deskách není zveřejněno nic z toho. Podle starostky obce můžeme nahlížet do zápisu ze zasedání zastupitelstva na OÚ. Jak kdo. Když jsem tak chtěla učinit 8.12.2014 nebylo mi to umožněno z důvodu zdravotního stavu starostky. 29.12.2014 s komplikacemi mi nakonec starostka předložila 2 z požadovaných tří zápisů. Třetí nebyl dle ní zpracován, přestože jednání zastupitelstva bylo 17.12.2014 a uplynulo již víc než 10 dnů od zasedání zastupitelů. Paní starostka mne při jednání uráží a chová se až absurdně. odmítla pořídit úřední záznam, že mi nebylo umožněno nahlédnutí do posledního zápisu a hrubým způsobem mne v podstatě z kanceláře vyprovodila.
  Z toho důvodu bych uvítala, kdybych se se zápisem z jednání zastupitelů mohla seznámit v klidu doma z úřední desky s dálkovým přístupem (jsem onkologicky nemocná ve věku 73 let).
  Na jednání zastupitelstva mám zájem z důvodu řešení nepovolené stavby obce na našem pozemku, která dlouhodobě (od r. 2005) znehodnocuje a poškozuje náš dům.Proto vítám vládní návrh úpravy a doplnění § 95.
  Vítám vládní návrh – nový § 96a, který řeší můj problém, že o jednání starostky vůči mně na zasedání a o mém jednání a vystoupení na zasedání zastupitelstva nemám důkaz – zvukový záznam.
  Prosím, můžete mi sdělit, jaký je další osud tohoto vládního návrhu a kdy by mohl platit.

  Děkuji.
  Přeji úspěšný nový rok 2015.
  Vlasta Krbová, Růžďka 135, 75625

  • Andrea Kohoutková
   Vytvořeno: 16:35h, 09 ledna Odpovědět

   Vážená paní Krbová,

   děkujeme za Váš dotaz.

   Pokud jde o informování o jednání zastupitelstva, tak v tomto případě zákon č. 128/2000 Sb. o obcích předpokládá v § 97, že obec bude o činnosti svých orgánů (rozumějte zastupitelstvo, starosta, apod.) občany informovat na samotných zasedáních zastupitelstva a dále způsobem v místě obvyklým. Ten se samozřejmě může obec od obce lišit a časem vyvíjet. Pokud obec informovala občany o jednáních zastupitelstva dříve pomocí fyzické úřední desky a rozhlasovým vysíláním, zavedla tímto jakýsi usus, resp. „způsob v místě obvyklý“. Pokud následně změnila formu rozhlasového vysílání na internetové stránky obce, změnila tím sice zavedenou praxi, ale neubrala tím občanům možnost seznámit se s jednáním zastupitelstva mimo obecní úřad. Pokud ale obec přestala publikovat zápisy z jednání zastupitelstva na svých internetových stránkách a spoléhá jen na fyzickou úřední desku, mohlo by se jednat o informování občanů „způsobem v místě neobvyklým“ a dalo by se případně dovodit, že tak může být porušován zákon o obcích, konkrétně výše zmíněný § 97 zákona o obcích.
   Jako podpůrný argument by bylo možné uvést vlastní deklaraci z internetových stránek obce, když tvrdí, že: „WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuální dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.“ Na tuto skutečnost by bylo vhodné představitele obce upozornit.
   Je však na místě upozornit, že zákonná povinnost zveřejňovat zápis ze zasedání zastupitelstva prostřednictvím internetu nicméně bohužel z žádného ustanovení zákona o obcích explicitně nevyplývá.

   Navíc ukládání zápisů z jednání zastupitelstva (které musí být vyhotoveny, jak jste správně poznamenala, do 10ti dnů o jednání zastupitelstva, viz § 95 odst. 2 zákona o obcích) na internetu je pro obce v ČR více než obvyklé.

   Další způsob, jak se k zápisu ze zasedání zastupitelstva dostat z pohodlí domova, je žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Pomocí velmi jednoduché žádosti, kterou lze poslat všemi možnými formami (od ústní žádosti po e-mail), má občan právo vymoci si po veřejných institucích (mezi nimi logicky i obce) v zásadě jakoukoli informaci o jejich činnosti. Pomocí žádosti podle tohoto zákona se v případě negativní reakce veřejné instituce smíte bránit dokonce u soudu, který zpravidla žadatelům vždy vyhoví. O tom, jak takovou jednoduchou žádost napsat, poslat a co vše musí obsahovat, se dočtete např. na našich stránkách zde:
   http://www.bezkorupce.cz/nase-temata/pravo-na-informace/#poradna_o

   Jedná se o jednoduchý způsob, jak přimět obec, aby zápisy ze zasedání zastupitelstva raději zveřejňovala sama, naž aby musela odpovídat na každou Vaši žádost. Navíc se vyhnete patrně nepříjemnému osobnímu jednání s paní starostkou.

   Co se týče Vámi zmíněného § 96a zákona o obcích, tak bohužel od roku 2012 se s touto novelou zákona nic dalšího neprovedlo. Byla sice v legislativním plánu prací na loňský rok, ale neočekáváme, že by se v nejbližších letech tato novela dostala vůbec do poslanecké sněmovny.

   Nicméně pokud byste sama chtěla nahrávat zasedání zastupitelstva, tak nemusíte čekat na § 96a. Nahrávat bylo možné i dřív, od loňského roku je navíc právní stav postaven více na jistotu s přijetím nového občanského zákoníku, který v § 88 odst. 2 výslovně říká, že v případě, že někdo vystupuje v záležitostech veřejného zájmu, tak není třeba souhlas dotčené osoby k použití takového záznamu. K této problematice se ovšem více a podrobně dočtete v této naší publikaci:

   http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2013/01/Zve%C5%99ej%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD-audiovizu%C3%A1ln%C3%ADch-z%C3%A1znam%C5%AF-z-jedn%C3%A1n%C3%AD-zastupitelstva.pdf

   S přáním hezkého dne,
   Marek Zelenka

Přidejte komentář