Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozptýlil pochybnosti ohledně veřejné zakázky na kremační pece

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil akciové společnosti Služby města Pardubic pokutu 70 000,- Kč za nerespektování zákona o veřejných zakázkách. Uvedená společnost zadala zcela mimo režim zákona zakázku na dodání kremačních pecí pro pardubické krematorium. Oživení s takovým postupem nesouhlasilo a na základě jím podaného podnětu bylo ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zahájeno správní řízení, jehož vyústěním byla sedmdesátitisícová pokuta pro městskou společnost.

Na konci roku 2011 se Oživení začalo zabývat podnětem týkajícím se výběrového řízení na dodávku dvou kremačních pecí pro Pardubické krematorium. Výběrové řízení vypsala společnost Služby města Pardubic, a. s., ve které je stoprocentním akcionářem město Pardubice. Celé řízení proběhlo mimo režim zákona o veřejných zakázkách, přestože zakázka převyšovala zákonem stanovený limit pro veřejné zakázky malého rozsahu.

Uvedený postup shledalo Oživení jako nezákonný, jelikož Služby města Pardubic nepochybně naplňují definici veřejného zadavatele. Nejenže společnost byla založena statutárním městem Pardubice, jež je zároveň jeho jediným akcionářem, ale do předmětu podnikání Služeb města Pardubice patří mimo jiné provoz krematoria a provozování pohřební služby, což jsou jednoznačně činnosti spadající pod oblast uspokojování potřeb veřejného zájmu.

Přestože zákon o veřejných zakázkách, jehož účelem je regulovat vynakládání veřejných peněz, platí v současné podobě více než šest let, stále se najdou zadavatelé, kteří si ho vykládají po svém a nesprávně. Jde mnohdy právě o tzv. veřejné obchodní společnosti, u kterých stále není veřejný aspekt vnímán dostatečně intenzivně. I když jde o subjekty soukromého práva, je třeba mít na zřeteli, že do nich byl vložen majetek do té doby čistě veřejný,“ uvedl Vít Sochovský z Oživení.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dal po projednání podnětu Oživení za pravdu a uložil pardubické městské společnosti pokutu 70 000,- Kč s odůvodněním, že její postup mimo režim zákona mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Tímto rozhodnutím dal ÚOHS jasný signál, jak by měly podobné společnosti napříště postupovat, pakliže nechtějí čelit riziku sankce.

Podrobnější informace k celému případu naleznete zde: https://oziveni.cz/kauzy/krematorium-pardubice/

 

Vít Sochovský

Oživení, o.  s.

vit.sochovsky(zavináč)oziveni.pokusnastranka.cz

tel: 776 183 711

 

Tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář