Priorita vlády nebo veřejný nepřítel č. 1

Dnes má Ministerstvo vnitra podle protikorupční strategie předložit návrh zákona o úřednících. Jde ale o mnohem více než jen protikorupční strategii. „V sázce je více než 500 miliard korun z evropských fondů. Přijetí zákona upravujícího postavení úředníků je jednou z podmínek Evropské komise pro čerpání evropských peněz v novém programovacím období od roku 2014. Česká republika je dnes jedinou zemí EU, která tento zákona nemá“, říká Lenka Petráková z Oživení.

Ministerstvo vnitra ale termín nestihne, jako už 4x předtím a bude se nejspíš opět prodlužovat. V pořadí již třetí přepracovaný návrh zákona o úřednících byl sice předložen do mezirezortního připomínkového řízení, připomínky ale nejsou vypořádány. Navíc se zásadních připomínek sešlo velké množství a některé úřady žádají opět o stažení a přepracování návrhu. „Úřady návrhu především vytýkají, že neplní cíle stanovené vládou. Jinými slovy navržená právní úprava nedává žádné podmínky k tomu, aby náš stát fungoval lépe a úředníci pracovali efektivněji. Podivné také je, že i když se zákon připravuje, vláda s ním nepočítá ve svém plánu legislativy na rok 2013 (Usnesení vlády ČR ze dne 6. února 2013 č. 84)“, dodává Petráková.

Evropská komise doporučila ČR urychlené přijetí legislativní úpravy pro úředníky, jinak bude ohrožen přísun peněz z eurofondů od roku 2014. Přijetí této legislativy bylo také přístupovou podmínkou při vstupu do ČR do EU, kterou ČR splnila vpravdě švejkovsky. Parlament přijal v roce 2002 služební zákon, který ale dodnes není účinný. Účinnost zákona byla v posledních deseti letech již šestkrát odložena. Vše nasvědčuje tomu, že přijetí právní úpravy pro silně zpolitizovanou českou státní správu není cílem, ale nepřítelem české vlády.

Společné stanovisko Oživení, Good Governance, Inventura demokracie, Nadační fond proti korupci, Ekologický právní servis a Transparency international k návrhu zákona o státních úřednících naleznete zde.

Kontakt:

Lenka Petráková, Oživení, mobil: 724 011 102

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář