Liberečtí zastupitelé zítra rozhodnou o budoucnosti Liberce. Někteří z nich možná i o té své.

Zastupitelé města Liberce zítra rozhodnou o tom, zda Liberec zaplatí 19 milionovou sankci a konečně začne vymáhat škodu po odpovědných osobách (zastupitelích, kteří v roce 2010 pochybili) anebo bude pokračovat v soudním sporu se státem a nechá případ vyšumět do ztracena. Liberec přitom nemá šanci soudní spor vyhrát. Za pár let město zaplatí státu o několik milionů více. Přesto právní odbor města Liberce doporučuje zastupitelům, aby ve sporu pokračovali.

V roce 2005 uzavřela Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (Úřad) a město Liberec smlouvu o bezúplatném převodu budovy Jeřáb (URAN) a souvisejících pozemků do vlastnictví města. Tato smlouva obsahovala mimo jiné podmínku, že město Liberec k takto převedeným nemovitostem nezřídí zástavní právo po dobu 20 let. Město tuto podmínku porušilo, když v roce 2010 z důvodu finanční tísně vydalo komunální dluhopisy a do seznamu nemovitostí na zajištění jejich emise zařadilo mimo jiné i budovu URANu. Úřad proto požaduje po Liberci sankci ve výši ceny budovy, která činí 18.648.990,- Kč. Rozhodnutí zastupitelstva města Liberce o zřízení zástavního práva tak bude stát občany Liberce zmíněných 19 milionů korun. To je také výše škody, která Liberci vzniká.

Vedení města Liberec však odmítá osoby odpovědné za vzniklou situaci hledat, přestože vymáhat způsobenou škodu po původci jim ukládá zákon o obcích. K nalezení odpovědných osob stačí projít webové stránky města a přečíst si záznamy ze zastupitelstva o tom, kdo v roce 2010 pro zastavení nemovitosti hlasoval.

Ze zápisu ze zasedání zastupitelstva města Liberec ze dne 24. 6. 2010 je navíc zřejmé, že o možnosti zastavit budovu URANu panovaly od počátku pochybnosti. Všichni přítomní zastupitelé, kteří hlasovali o uzavření zástavní smlouvy (bod. č. 13), byli exprimátorem Ing. Kittnerem mylně ubezpečeni, že jištění budovou JE MOŽNÉ. Tuto skutečnost věrně dokládá přepis diskuze tehdejší zastupitelky a exprimátora ke schvalovanému bodu:

MUDr. Kolomá: ,,Já bych měla jen malý dotaz, chtěla bych se zeptat na budovu Uranu. Budova Uranu byla převedena bezúplatným převodem z pozemkového fondu a je zde klauzule, že po dobu 20 let má sloužit městu. Je po právní stránce možné jištění touto budovou?“

Ing. Kittner: ,,Je to možné. Problém by zřejmě nastal až ve chvíli, kdybychom nespláceli dluhopis, banka by nám budovu vzala a zřídila by tam něco jiného. Vzhledem k tomu, že si nedovedu představit, že by město přestalo platit své závazky, tak více k tomu nedokážu říci.“

Město v roce 2010 vědomě porušilo smlouvu. V roce 2012 byla městu vyměřena sankce. A protože Liberec dobrovolně nezaplatil, podal Úřad na město Liberec žalobu.  Nyní má Liberec tři, respektive jen dvě možnosti:

a)      Uznat svůj dluh vůči státu a domluvit si s Úřadem splátkový kalendář na částku 18.648.990,- Kč a úroky z prodlení od 11. 7. 2012 do doby uznání závazku (k dnešnímu dni cca 1 milion Kč).

b)      Neuznat svůj dluh, soudit se státem a po prohraném sporu za cca pět let zaplatit částku 18.648.990,- Kč + zákonné úroky z prodlení ve výši cca 1.400.000,- Kč ročně + náklady řízení nejméně 1 milion Kč.

c)       Neuznat svůj dluh a vyhrát soudní spor. Ovšem ani Liberec netvrdí, že by tato varianta byla možná.

Liberečtí zastupitelé navíc v listopadu 2012 rozhodli, že dluh vůči státu uznávají a uložili primátorce podepsat uznání dluhu a dojednat splátkový kalendář. Paní primátorka ani za 4 měsíce tento úkol nesplnila. Jen za toto období narostl dluh města o dalších 450 tisíc Kč a každým dalším dnem se zvyšuje o necelé čtyři tisíce korun.

Zítra budou o změně listopadového usnesení rozhodovat i zastupitelé, kteří v roce 2010 odsouhlasili uzavření zástavní smlouvy a kteří jsou tedy za současnou situaci spoluodpovědní, jmenovitě: Červinka Ondřej, Dufek Michael, Hruša František, Jozífková Naděžda, Kašparová Jana, Kittner Jiří, Konšelová Hana, Lysáková Dana, Morávek Jaroslav, Olyšar Petr, Rosenbergová Věra, Sepp Martin, Šír Milan, Šolc Jiří.

V roce 2010 možná řada zastupitelů spoléhala na mylné a ničím nepodložené informace exprimátora, zítra se mohou stejně tak „spolehnout“ na ničím nepodložené informace právního oddělení. V obou případech bude ovšem pro zastupitele velmi těžké se zbavit odpovědnosti za škodu, která městu vznikne, až bude muset dlužnou částku zaplatit.

Podrobnější informace k celému případu naleznete zde:

https://oziveni.cz/kauzy/sankce-18-milionu-za-neopravnenou-zastavu-nemovitosti/

Tiskovou zprávu naleznete zde.

Za Oživení, o. s,

Lenka Franková,

[email protected], tel.: 776 818 765

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář