Mimořádně nízká cena při shodných subdodavatelích?

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo v březnu 2012 otevřené řízení na veřejnou zakázku „Rozvoj a úprava zemědělských registrů“, evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ 211561. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na částku 73 240 000,- Kč bez DPH. Zadavatel požadoval strukturovat nabídkovou cenu do specifikové tabulky, což oba uchazeči splnili.

Zadavatel obdržel pouze dvě nabídky. Uchazeč, který nabídl cenu v hodnotě 48.990.216,- Kč bez DPH, tj. 66% předpokládané hodnoty veřejné zakázky, byl ze soutěže vyloučen pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu. I přes podané námitky Zadavatel na vyloučení uchazeče trval. Následně Zadavatel dne v říjnu 2012 rozhodl o zadání zakázky druhému ze zájemců za nabídnutou cenu 75 239 110,- Kč bez DPH, tedy za cenu, která činila 102% předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Zadavatel vytýkal vyloučenému uchazeči pouze to, že jednu z marginálních položek (návrh řešení) ocenil na 0,- Kč. Uchazeč se bránil tím, že návrh řešení musel zpracovat již pro podání nabídky (jinak by nemohl služby ocenit) a že není povinen vykazovat zisk u každé jednotlivé položky.

Smyslem institutu vyloučení nabídky pro mimořádně nízkou cenu je vyloučení takové nabídky, jejíž realizace by v praxi byla ohrožena z důvodu finančních potíží uchazeče. V daném případě takové nebezpečí zřejmě nehrozilo už proto, že oba uchazeči měli v úmyslu dodat plnění za pomoci stejných subdodavatelů, když u uchazeče, který byl ze soutěže vyloučen, činil podíl subdodávek 76% z celé zakázky.

Oživení podalo v listopadu 2012 podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže k prověření postupu zadavatele. Úřad však pochybení v soutěži neshledal a řízení nezahájil.

V Praze dne 16. 11. 2012

Aktualizováno 3.4.2013

V případě jakýchkoliv dotazů nás nevahejte kontaktovat.

e-mail: [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář