Newsletter právní poradny Oživení

Právní poradna Oživení vydala v dubnu 2013 první newsletter, zaměřený zejména na úředníky a politické představitele měst a obcí.

Prostřednictvím našeho zpravodaje Vás budeme pravidelně informovat o modelových kauzách a jejich aktuálním vývoji, důležitých judikátech z oblasti každodenní praxe územně samosprávných celků či o užitečných novinkách na webové protikorupční poradně Oživení.

V prvním vydání newslettru přinášíme příběh o nesprávně uzavřené kupní smlouvě, informace o pochybení městské společnosti při zadávaní veřejné zakázky a přehled nejzávažnějších rizik dotačního řízení. V příštím čísle se můžete těšit například na praktické zkušenosti s vymáháním škody způsobené na majetku obce či na informace o nejnovějším judikátu Nejvyššího správního soudu ohledně možné podjatosti úředníků samosprávy při rozhodování ve správním řízení.

Jinými slovy – jsme tady pro Vás. Máte-li jakékoli pochybnosti o správnosti zvoleného postupu při nakládání s veřejnými prostředky, můžete se na nás kdykoli obrátit.

PODNĚTY TÝKAJÍCÍ SE KORUPCE PŘIJÍMÁME NA TĚCHTO KONTAKTECH:

OŹIVENÍ, o. s.
Muchova 13, 160 00 Praha 6
Tel. 257 531 983
e-mail: poradna@oziveni.

 

 

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář