Rekonstrukce státu: Vládní návrh financování politických stran je potěmkinovský

Vláda se po dlouhých jednáních rozhodla, že pošle do parlamentu Potěmkinovu vesničku. Návrh zákona o financování politických stran, jinak poměrně kvalitní norma, nebude obsahovat jednu podstatnou náležitost: dodržování zákona nebude nikdo kontrolovat.

Hlavní vládní strana a tahoun protikorupčních reforem, ODS, tím porušila i svou čerstvou Agendu 2014, v níž slibovala: „Umožnění větší kontroly veřejnosti nad hospodařením politických stran na jejich provoz nebo na volební kampaně.“ Doufáme, že ostatní poslanci ODS svou vlastní agendu respektovat budou a spolu s poslanci z ostatních parlamentních stran klíčové mechanismy do zákona vrátí.

Dnešní situace neodpovídá požadavkům odborníků, technickým možnostem, ani zahraniční dobré praxi. Velmi tvrdou kritiku přinesla před pár dny i Skupina států proti korupci (GRECO), podle jejíhož hodnocení Česká republika nesplnila ani jedno z devíti doporučení, které v této oblasti dostala přesně před dvěma roky. Vláda toto všechno ignorovala a ze zákona vyhodila zcela zásadní části: nejprve nezávislý kontrolní orgán, který by na financování stran dohlížel a uděloval sankce, potom i kompromisní návrh na zřízení žalobní legitimace pro občany a právnické osoby. Bez nich je zákon zcela bezzubý, protože trpí stejnými vadami, jako nefunkční zákon o prezidentské volbě.

„Členové vlády ukázali, že na skutečnou kontrolu financování stran rezignují. Argumenty Legislativní rady vlády, která navrhla kontrolu a sankce vypustit, jsou nedostatečné: tento krok obhajují tím, že nejde o vyzkoušený mechanizmus. Zřizované transparentní účty situaci neřeší, což se jasně ukázalo u prezidentských voleb,“ říká Magdaléna Klimešová z Rekonstrukce státu.

Na vládu přitom šel poměrně dobrý návrh Ministerstva vnitra. Z něj ale vláda na doporučení Legislativní rady vlády vyškrtla tzv. žalobní legitimaci, která by umožnila občanům i právnickým osobám podat při podezření z porušení zákona žalobu v rámci správního soudnictví. Absence této možnosti se ukázala jako velmi chybějící u prezidentské volby – občané tuto možnost nemají a musí čekat, zda žalobu nepodá některý z kandidátů, což projednávání porušení zákona i udělování sankcí do velké míry blokuje.

„Je zásadní, aby v novele zůstal funkční sankční mechanizmus. Rekonstrukce státu se pokusí ve spolupráci se zákonodárci do návrhu doplnit i další vylepšení. Nyní je řada na poslancích, aby ukázali, že jsou ochotní přijmout efektivní zákon minimalizující korupci u financování stran,“ doplňuje Klimešová.

Návrh z pera Ministerstva vnitra přináší:

– Zřízení transparentních účtů na veškeré financování stran a hnutí

– Zveřejňování výročních zpráv na internetu

– Podrobnější členění vykazovaných příjmů a výdajů

– Samostatné a výrazně podrobnější vykazování výdajů na předvolební kampaně

– Stanovení limitu pro dary od jedné osoby na 2 miliony Kč za kalendářní rok

 

Požadavky Rekonstrukce státu:

– transparentní účty na veškeré účetnictví,

– veškeré finanční transakce nad 10.000 Kč pouze bezhotovostně,

– vykazování všech nepeněžních darů ve výroční finanční zprávě s uvedením obvyklé ceny,

– výroční a finanční zprávy v elektronické podobě online,

– auditování stranických firem podle pravidel, která dopadají na politické strany,

– samostatný transparentní účet pro příjmy a výdaje spojené s předvolební kampaní a zveřejnění samostatného vyúčtování výdajů na kampaň,

– povinné označení veškeré předvolební inzerce logem/jménem zadavatele,

rotace auditorů (maximálně 3 roky po sobě),

– kontrola stran zastoupených v Poslanecké sněmovně dvěma nezávislými auditory,

– efektivní sankce a osobní zodpovědnost za hospodaření strany

Celé znění tiskové zprávy zde.

Rekonstrukce státu je společný projekt protikorupčních organizací, řady renomovaných expertů, firem a regionálních podporovatelů za prosazení 9 zákonů, které výrazně omezí korupci. Zapojili se do ní tyto organizace : Ekologický právní servis (koordinátor a iniciátor), Transparency International – Česká republika, Oživení, Nadační fond proti korupci, Otevřená, Centrum aplikované ekonomie (zIndex), Good Governance, Inventura demokracie, Pražské fórum, PragueWatch, Brnění, Zelený kruh, Naši politici, Kohovolit.eu, Glopolis, ProAlt, Iuridium Remedium, Zaostřeno, Fond Otakara Motejla.

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář