Kritizovaný zákon o úřednících se nedá opravit

Vládní návrh zákona o úřednících čelí ostré kritice ze strany úředníků Evropské komise, a je tak ohroženo čerpání 500 miliard dotací z EU. Vláda se nyní snaží návrh během pouhých dvou týdnů předělat. Podle expertů z nevládních organizací, odborů i byznysu je však na přepracování tohoto zákona pozdě, neboť by to znamenalo kompletní přepsání zákona. Jediným řešením, jak neohrozit čerpání 500 miliard z eurofondů, je novelizace platného zákona o státní službě ještě letos.

Lenka Petráková, vedoucí pracovní skupiny pro odpolitizování státní správy při Rekonstrukci státu: „Vládní návrh má zásadní nedostatky v řadě klíčových parametrů, např. nevymezuje kompetence mezi politickými a úřednickými pozicemi, nezamezuje účelovým reorganizacím pro výpovědi „nepohodlných“ úředníků atd. Aby byl návrh opravdu kvalitní normou, nestačí drobná úprava paragrafů, musel by být napsán znovu od začátku a to během 14 dní (termín dle rozhodnutí vlády). Pokud nechceme přijít o eurodotace, musíme urychleně oživit odkládaný zákon o státní službě.“

Stejného názoru je i Britská obchodní komora. Ve svém stanovisku píše, že zákon musí zajistit jasná práva a povinnosti úředníků, včetně dostatečné ochrany před politickými tlaky: „Platný zákon o službě státních zaměstnanců naplňuje tyto požadavky a měl by nabýt účinnosti před 1. lednem 2014, aby byly naplněny požadavky Evropské komise.“

Také Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR navrhuje novelizaci služebního zákona: „Původní zákon o státní službě z r. 2002 vnímáme jako lépe zajišťující požadované cíle. V případě přijetí návrhu zákona o státních úřednících může být čerpání evropských peněz na další programovací období zpochybněno.“

Vládní návrh též také Odborový svaz státních orgánů a organizací: „Depolitizace nelze dosáhnout bez institucionálního řešení zřízením funkce státního tajemníka a jednoznačné definice vztahu mezi touto funkcí a ministrem. Návrh je pouhým kompilátem úprav vybraných institutů, které byly převzaty z některých zákonů, případně jsou autory návrhu zákona upraveny.“

Služební zákon z roku 2002, jehož novelu v blízké době předloží poslanec Tejc, je přitom ihned použitelný. Jako námitka proti odkládanému zákonu o státní službě bývá zmiňována finanční náročnost. Jediná analýza, o kterou se toto tvrzení opírá, se dopouští školáckých chyb a počítá například s počtem úředníků z roku 2002. Naopak nedávno zveřejněná analýza Jany Chvalkovské z Centra aplikované ekonomie, dochází při modelování různých scénářů k závěru, že dražší by bylo přijetí vládního návrhu, neboť ten se nezabývá organizační strukturou státní správy a při pouhé každoroční valorizaci by znamenal kumulativní nárůst nákladů na platy do roku 2030 o 99 miliard.

Přílohy:

Stanovisko BBC, více Marcela Roche, [email protected]  224835163

Stanovisko odborů, více Jan Rovenský: 731609456, [email protected]

Stanovisko AMSP, více na 222246404, [email protected]

Analýza finanční náročnosti a výkonu státní správy do roku 2030

Tisková zpráva ke stažení zde.

 

Kontakt Rekonstrukce státu:

Lenka Petráková: 724 011 102

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář