Ukradení státu v přímém přenosu

Média přinesla informaci, že v Senátu se chystá zvolení Miloslava Vlčka na post inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů. Komentují to jako „lukrativní trafiku“, uvádějí „nárok na 79 tisíc měsíčně plus náhrady na reprezentaci, stravování a dopravu, které se mohou vyšplhat k 16 tisícům. Vedle toho dostávají inspektoři také služební byt v Praze“. I když je to pravda, musíme upozornit, že příjmy a další výhody nás na této věci zajímají nejméně, protože ve skutečnosti jde o věc mnohem horší.

Politická korupce

Postup, který se podle všeho chystá, má povahu korupce, z hlediska typologie korupce dokonce tzv. politické korupce typu „state capture“ (ukradení státu) [1].

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) je dle § 28 zákona o ochraně osobních údajů „nezávislý orgán, který ve své činnosti postupuje nezávisle“. Na inspektora ÚOOÚ by měly být kladeny dva základní požadavky: 1) nezávislost, 2) odbornost.

Nezávislost?

Miloslav Vlček jako vrcholný politik nejsilnější politické strany nemůže být považován za nezávislou osobu (1983–1989 členem KSČ, 1996-2010 poslanec za ČSSD, 2006-2010 předseda Poslanecké sněmovny – odstoupil před volbami 2010 kvůli kauze týkající se porušení zákona o praní špinavých peněz a skandálu s dotací pro Sportovní centrum Harrachov; 2006-2010 zasedal v předsednictvu ČSSD a k roku 2012 se uvádí jako člen ústředního výkonného výboru ČSSD, 2012 kandidát ČSSD v senátních volbách).

Odbornost?

Stejně tak ho ani v nejmenším nelze považovat za odborníka (vyučil se v oboru traktorista mechanizátor, poté odmaturoval na Střední odborné škole se zaměřením na agronomii v Prostějově. Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Po promoci nastoupil do JZD Ludmírov, kde pracoval jako zástupce ekonoma. Později se stal zaměstnancem finančního úřadu v Konici[2].) Není známa žádná jeho činnost v oblasti ochrany osobních údajů.

Kdo a kým bude okradený?

Instalací Miloslava Vlčka do této role, jejímž úkolem je přispívat k ochraně významného základního lidského práva na ochranu soukromí, by občanům České republiky byla tato funkce ukradena ve prospěch řešení personální politiky jedné politické strany.

Neodbornost politicky jmenovaných inspektorů a předsedy navíc může mít vážné dopady na kvalitu výkonu vlastní agendy úřadu.

Proces instalace probíhá prakticky zcela skrytě: kdosi (snad samotný kandidát?) podal přihlášku, senátorský klub ČSSD, disponující v Senátu převahou, dal podporu Vlčkovi.[3] Neprobíhá žádné veřejné oslovení potenciálních odborníků (např. v ÚOOÚ by mezi zaměstnanci jistě nějací byli), neprobíhá žádné seriózní veřejné projednání odborných a dalších předpokladů kandidátů. Proces se uzavře tajnou volbou v Senátu, tiše předjednanou v kuloárech. Podobně tomu bylo již u většiny předchozích instalací inspektorů a předsedy ÚOOÚ. Takovýchto praktik se dopouštěly všechny velké politické strany a dohody byly modifikovány pouze podle toho, která měla momentálně v Senátu převahu.

Protikorupční a lidskoprávní organizace, připojené pod touto tiskovou zprávou, upozorňují, že korupce se netýká jen veřejných zakázek nebo evropských fondů, ale má i jiné podoby, které také devastují prostředí demokratického právního státu. Dosavadní způsob výběru by měl být zrušen a měl by proběhnout znovu otevřeným a seriózním způsobem, jehož cílem bude vybrat kvalitního inspektora a nikoli existenčně zajistit „zasloužilého“ politika.

7. června 2013

Iuridicum Remedium, o. s. (J. Vobořil, tel. 728937902)

Otevřená společnost o.p.s. (O. Kužílek, tel. 602358808)

Transparency international o.p.s. (R. Bureš, tel. 733 666 008)

Oživení o.s. (J. Kotecký, tel. 725919943)

Ekologický právní servis o.s. (J. Boudal, tel. 777804658)

Brnění o.s. (M. Hollan, tel. 774956148)[1] korupce se dělí na „malou“ a „velkou“, velká se pak ve veřejné správě objevuje ve dvou rovinách: 1) vedoucí k akumulaci a dobývání majetku/prostředků, 2) spojená s ochranou mocenských pozic (tzv. State Capture). V této skupině je typickým příkladem „zajišťování si rozhodnutí dozorčích a kontrolních orgánů“.

[3] „Ve lhůtě pro podání přihlášek jsme dostali dvě, od bývalé senátorky Jiřiny Rippelové a od Miloslava Vlčka. Senátorský klub o tom jednal a dal podporu panu Vlčkovi.“ (uvádí předseda klubu senátorů ČSSD P. Vícha)

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář